Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIV

REISWIJZER.

De Trekfchuiten vaaren Van Amper dam op Haarlem. ' Alle uuren een Schuit, met het openen van «Ie Haarlemmer Poon tot 's avonds ten 8 uuren. l/'an Haarlem op Anèft&r&aitt*

Den 22 Jannuarij, de eerfte Schuit 's morgens ten halfs en 7 uur; den 8 Februarij,, ten a en 6 uur ; den 21 Oétober , ten half 5 en 6 uur; den C Nov. ten 5 eu 7 uur; en 't geheele Jaar door. alle uuren , tot 's avonds ten half 7^.

Van Haarlem op Leijden.

Van t4 Maart tot 2 Oétober , 'smorg. ten 6,. 8, 10 en 12 uur; namidd. ten 1 , 2, 4 en 6 uur. De Nachifchuir ten 11 uur,- de pakfehuit Maand., Woensd. en Vrijd. 's morg. ten 11 uur. Van den 3 Octob. tot 13 Maart *s morg. ten 6 , 10 en 12 uuren, 'namidd ren 2 4 en 6 uur; de Nachtfehuitten 11 uur; de Pakichuu 'smorg. ten n uur.

Van Leijden op Haarlem.

Van 14 Maa 1 tot 2 Oétober , 'smorg. ten half 4, half 7, gen nwir., 1 amidd, ten half 1, 2,4 en b uur; de Nachrfcbmt ten 1 uur ; de Pakfehuit Dittesd.. , Donderd. en Saturd. 'smorg. ten 10 uur. V,n 3 0€t> ber tot .3 Maart , 'smorg. ten half 5 cn 9 uur, namidd. ten half 1,2,4 en 6 uuren 5 de Naéhtfchuit ten 11 uur.; de Pakfebnit'smorg ten ïiuuren.

Fan Leijden op Delft en Js Hage.

»« Morgens ten half 4 , 6, 8 en half 11 uuren,. aamutó. m half 1, half 3, 5 ea half 7 mït"ym

Sluiten