is toegevoegd aan je favorieten.

Almanach tot nut van't algemeen, voor het schrikkeljaar 1792.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 143 1

te wezen. Een hunner, waarfchijnlijk de Prefidsm, vroeg hem, welken moedwil hem bewoogen had om op dit Kafteel te komen? Of hij niet had kunnen denken, dat hii zulk eene vermeeteiheid met zijn leven zoude moeten betaalen? Dat hij zich daadelijk ter dood moest bereiden , nadien hij, zonder eenige genade , moest lierven Hoe' zeide de Overfte , prven?

. ' dan zweer ik u, dat mijn dood u ze-

ker veel duurder zal te (laan komen, dan mijn leven. Hier op werdt hij weêr weggebragt. In zijné gevangenis befpeurde : hii gevallig eenig fchijnzel van licht, het: welk door een rond gat in de deur der gevangenisfe inviel. Hii luisterde heel zagtjens aan deeze opening , wat men over hem belloot. . Eenigen waren van gevoelen dat men hem, zonder eenige omitandigheden , naar de andere waereid zoude zenden; anderen waren minder «renS> Jot eindeliik'één onder hen den voorflag deedt, dat het gevoeglijkst zoude zijn , dat men, vóór het vonnis geveld vvierdt, den ge-, vangenen eerst naauwkeurig verho,rde.