Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE van de

zy dertien geflagten ; of den tyd van 350 jaaren in dezelfde familie gebleeven was, geheel vernietigd. De waardigheid welke op het Patriarchaat volgde was die der Prim aten , die in eer en gezag zo wel als in beftek van tyd beneden dezelve was , en waarvan wy op eene andere plaats zullen fpreeken. Het is nu tyd dat wy terug keeren tot het overig gedeelte der tweede eeuw, waarvan deze lyst van Patriarchen en opvolgers van Juda Hakkodesh ons verwyderd hadt.

Wy merkten wat vroeger uit de Joodfcbe fchryvers aan , dat die natie een diepe rust en vrede genoot, onder de regeering der drie opvolgers van Adrianus, namelyk Antoninus Pius , M Aurelius , en Commodus. De eerfte roemen zy niet flegts als een groot vriend en befchermer van hunne natie , maar ook van hunnen godsdienst , en een leerling van Juda den heilig, fchoon uiterlyk een Heiden , en zeer aan bygeloovigheid gehegt. . Dewyl egter het edikt van Adrianus tegen het befnyden jvan hunne kinderen nog in kragt was, wierden zy hier szo ongeduldig over , dat zy de wapenen opvatteden , om hem hierdoor te verpligten het zelve te herroepen , en hen in de vrye oeffening van hunnen Godsdienst te herftellen. Antoninus beteugelde weldra den opftand , maar was zo gematigd jegens hen , dat hy hen de vryheid vergunde, voor welke zy de wapenen opvatteden; van welke , fchoon zy zig tot alle de Jooden uitftrekte, de Samaritaanen egter uitgeflooten bleeven , ook verboodt hy den eerften eenige profelieten voor hunnen godsdienst te maaken.

n De Jooden waren verre af van eenige maat van gerustheid zelfs onder dien Vorst te genieten, maar zy vreesden nog erger onder zyn opvolger M. Aurelius, die zulke flegte gedagten van hen hadt, dat hy , door Judea naar Egypte gaande , uitriep, dat hy daar een volk

ge-

XVI. Boek.

De Joodei flaan tege Antoninu op.

De Joode ' kwalyk behanield door M. Aurelius

Sluiten