is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...] XIV{de.} deel [...] behelzende de historie der Afrikaansche eilanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEDENDAAGSCHE

HISTORIE

of het VERVOLG

TAN DE

ALGEMEENE HISTORIE;

Befchreeven door een Gezelfchap van

GELEERDE MANNEN IN ENGELAND.

UIT HET ENGELS CH VERTAALD, en.z.

XIFdi. 2>E E L, LP** en II<K STUK;

Behelzende de HISTORIE der AFRIK AA NS C H E EILANDEN, benevens de Historie van A B Y S SINIE, of Opper-Aethiopien en aangrenzende Ryken, en der voornaamlte Koningr-y-

ken Of de kust van ZANGÜEBARj

als mede eenebefchryving van het Land der. KAFFERS.

Te AMSTERD4M,

By ÉÉL SCIIALEK A M §\ MDCCLXXXIK