is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach tot nut van't algemeen, voor het jaar 1795.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j'yfde Maand. 'fanuary

J° S- i?95. Plttvios. Recgenm.

1 eerfte "| W20 Dingsd.

2 tweede ^21 Woensd $ derde r.22D.->nd.

4 vierde ^23 Vrijd.

5 vyfde L £ 24 Saturd.

6 sesde J £25 7,ovd.

7 zevende Maand. Bagtfte 27Dtiigsd. 9 negendeJ zS Woensd

10tiende 29 Dond.

11 eerfte » ^30 Vrij d. ï 2.tweede ^31'Saturd. lS^erde n \Febr.

14 kierde a. 2 Maand.

15 vyfde L 2, 3 Dingsdi zesde j j~ 4 Woensd

17 zevende 2 5 Dond.

18 agifte £ 6 Vrijd.

19 negendej ' 7 Saturd.

20 tiende SZtnd.

21 eerfte • 9 M tand. ca tweede —10 Dingsd

2 3<!erde «iiW.iensd 24. vierde ^12 Dond.

25 vyfde 13 Vrijd.

26 zesde f ;? 14 Saturd.

27 zevende Q IS Zond. £8ag!ffe g-ióMamd. . 29 negende Vlj^Dittgsd. So tiende J r3' Woensd :

Franjche Kronijlt.

I 1. Monfieur C's Konings Broeder) verklaart het Regentfchap verrallen te zijn. i. PELLETIER vermoord. 2.

2. LODEWIJK CAPE1\ gegu Hortinecrd. i.

3. Moord in de Kapel. 1751.

ro. Feest aan de Eerbaar' beid.

13. De Nationale Convmtie verklaart den Oorlog aan

' den Koning van Engeland , en aan den Stadhouder van Holland. 2.

16. LODE.VrjK de XVr doet den eed op de Conflitntie 1790. De Negers en gekleurd.- flaaven \ rij verklaard. 2.

2©. Feest aan d;n Roem ende OnjL-rfiijkbeid.

30. De Tantes vnn detl Koning v-rcr'kken naar Rome. if9!- j ' "

30. Ifefst nan dc Vriendfibap.,