is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NATUURLYKE HISTORIE,

Afftand tuffchen de fny-en bak-tanden • f, i • • Lengte van dat gedeelte der bovenkaak dat voor de baktanden is. Lengte van de grootfte dier tanden buiten het been Breedte . *

Lengte van de twee voornaamfte ftukken van het tongbeen . Breedte, van de fmalfte plaats Lengte der tweede beenderen .. • • • ;Breedte

Lengte der derde beenderen

Breedte • • • ■ *

Lengte van het raiddelft been ......

Breedte in het midden.

Lengte der takken van de vork. • ' -

Breedte op de dikfte plaats .

Lengte van den hals . • * , .

Breedte van het gat des eerften wervelbeens van boven naar benedei

Lengte van de eene zyde naar de andere

Lengte der dwarfche uitfteekzelen van voren naar agteren

Breedte van het voorft gedeelte des wervelbeens Breedte van het agterft gedeelte Lengte van den bovenften kant . Lengte van den onderften kant. - ■

Lengte van het lighaam des tweeden wervelbeens • *

Hoogte van het doornagtig uitfteekzel. . • • Breedte» • • • * j * ■

Lengte van het kortft wervelbeen, dat het zesde is . Hoogte van het langft doornagtig uitfteekzel, hetwelk dat van het

zevende wervelbeen is Breedte . ... • ' '• '

Hoogt?™ het kortft uitfteekzel hetwelk dat v'an het vierde wervel Omtrek van dén hals, op 'het zevende wervelbeen,'daar 'dezelve Le^vfn het geaSreder ruggraat, da.' nit dewerve'lbeende-

Hoogte van dat van het vierde, dat het langft is Hoogte van dat van het 'laatft, dat het kortft is Breelte van dat van het aatft dat het breedft is TRveedte van dat van het tiende, dat het fmalft is . • •• feSe vTn het lighaam des laatften wérvelbeens, dat het langft is. Lengte van het lighaam des eerften Wervelbeens, dat het kortft ,s.

Lengte van de eerfte ribben . . • Hoogte van den driehoek, dien zy maaken •

Breedte op de breedfte plaats . • Lengte van de agtfté rib, die de langfte is • • • Lengte van de laatfte der valfche ribben, die de kortite ib. ^ Breedte van de breedfte rib

voeten, duimen, lynen.

o. i. 8.

o. a. 3.

O O. O.

o. o. 8.

o. o. 5.

O. 2. 4.

o. o. a-£.

o. o. 6.

o. o. 3.

o. o. 9.

O. O.

o. o. 3.

O. O. 2.

o. o. 6.

o. o. 3.

o. 9. O.

n. o. o. 8.

O. I. o.

o. 2. 6.

o. 2. 6.

o. 2. 9.

O. I. 1.

O. I. I.

. O. I. IQ.

O. I. O.

O. 2. I.

O. I. I.

o. 1. 6.

o. o. 6.

Q. O. 3.

o. o. 9.

0. 7. 6.

1. I. o. O. 2. Q. O. 4. O. O. O. IQ. O. O. IQ.

o. o. 3-

O. I. 2.

o. o. 9.

o. 4. O.

O. 3. 2.

o. 1. S'

o. 9. 4.

o. O. o.

o. o. 8. Breed-