is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET VARKEN. ^

-mar het wild zwyn: een der merkbaarfte kenteekenen van verbafterinff is in <fo» vormtebefpeuren-, naarmaate deze dieren meer verbafterd, of, wilt sv Hewr naarmaate zy door de opvoeding en door den ftaat van huiiTelykheid tammer «.* worden en meer verzagt zyn, vindt men de ooren buigzaamer, flapper, en mfer hangende; en inderdaad het tamme varken heeft veel minder ftvve veel Wr

Zfïf r„g ï°Fa> °°ren uaru£t wild ZWW> hetweIk men als het oorfpionkdyk modél van het ras moet befchouwen. ^wuwy*