Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING VAN HET INDIAANSCH VARKENTJE. iè

«eekzei fA A,fig 3) dat zeer lang is, en zig agterwaards zo verre uitftrekt als hec agterhoofd: daar is een tweede uitfteekzel \b b) veel Ueto bJÏÏSrf tenzyde van den agterften baktand van yderen kant; en een de de rc A ïn twee linies afftand van de buitenzyde der vier baktanden, z"da 'er eenelrv diepe voor is, che zig op de bovenfte zyde van het rcgtèr-en van het linke? deel van het onder kaakebeen tegen aver'dehAttndenShiXÊl^ kebeen zelf zeer dik op deze twee plaatfen, welker ristint T lt

voorhoofdsbeen heeft geen ooghols uitfteekzel, ira^bb§^*j£ eemge tanding op den rand van de oogput, en daar is ondei^ aan dat been een groot gat voor de oogput, gelyk als in de rot. be£n

Het Indiaanfch varkentje heeft maar twintig tanden; twee lange fnvMndon CS, fig. 7. en D,fig. 3. Pi lfr> in yder kaakebeen, gelyk als de ee&SwT de rot, enz, en vier baktanden, (CDEFfc 7 \n F Fr rf in' ydere zyde der beide kaakebeenen; de fnytanden zyn geheel wi' de b tnï niaa tanden hebben diepe groevingen aan de zyden /hunne bovTnftetSaani

P1^' maar men ziet daar voetfpooren van eenigek'eineuitgroevtoi van de eenenaar de andere zyde uitftrekken: die tanden zyn Set Sop'en neef geplaatft gelyk als in alle de andere dieren, die in dit- Werk reedf beS-bvJ zyn; maar die van boven (C D E F fiJ 7 ^ 7\m IZZ),^ bel<-h1eeven ngt, en die van beneden £ £<f ^«sS^tS^ei?^ fehe ngtmg naar binnen; ondertuffchenraaken zy malkandeien. dooï S?"

w^deL^akebeen t£1' Zyde brengen' ZOnder het vail 'tbovenft [ever--

Het tongbeen hadt maar ééne bafis en twee hoornen- de hafi* dik, zy maakte een hoek voorwaard*-r de takken wTren zier dun In hun agterft einde kraakbeenig. 21 dun' en aan

Het doomagtig uitfteekzel van. de tweede der ^ ,,^,.„„11, j

Daar zyn dertien rug-wervelbeenderen, en dertien ribben; zeven

waards geboogen; dat der tiende was regt, en eindelvk die Her 1£ fS a helden voorwaards: het borftbeen beftondt fleuts f«>S w j , katfte

be^n m twee deelen gefcheiden door eene-kmkbeenige 'vn aan 5« V geleding van de vierde ribben. «wpeemge lyn aan de plaats der

De lenden-wervelbeenderen waren ten p-etnle v™ 7M. a* 1». 1

B 3

Sluiten