is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 DE NATUURLYKE HISTORIE,

AFMEETINGENvanVLEDERMUIZEN De GemeeneDe Groot-oor. van VERSCHILLENDE SOORTEN. Vledermuis.

pi. xw. fig. i. pi. xrn. fig. i. Lengte van 't geheele lighaam in eene reg- , . , _ ,

te lyn gemeeten van het einde van den voeten, duimen, lynen. voeten, duimen, lynen.

bek tot aan den aars . . . o. a. 7. o. 1. 8.

Met uitgefpreide vleugelen gemeeten . . 1. 3. 3- o. 9. <fc Lengte van het hoofd van het einde van den

bek tot aan het agterhoofd . . . o. I. o. o. o. ö. Omtrek van het einde van den bek . . . o. °- IO- o. o. 5Omtrek van den bek onder de oogen genomen °- ** 4> °* °- 9'

Omtrek van de opening des monds ... o. l. o. o. o. 7.

Afftand tuflchen de beidé neusgaten . . o. o. iT- o. o. ls. . Afftand tuflchen het eintfe van den bek en

den voorften hoek van 't oog . . . . o. o. 5. o. 0. 3.

Afftand tuflchen den agtkften hoek en 't ;jw

oor • , • • °- °' 3- o. ° Lengte van het oog van den eenen hoek

tot den anderen . . . . o. e. 1. o. o.

Opening van 't oog . '. ; .0. o. 2- o. o. *> Afftand tuflchen de voorfte hoeken der 00-

sen volgens de kromte van het neusbeen

femeeten ... .0.0. 6. o. o. 3.

Dezelfde afftand in eene regte lyn gemeeten . - ... o. o. 4ï. o. o. 2,.

Omtrek van het hoofd tuffchen de oogen j

en de ooren genomen . • . o. 1. 8. o. o. 10,.

Lengte der ooren , . . • • °' °' I0' j °* l' 3'

Breedte van de bafis op de uitwendige

kromte gemeeten . • .0. o. 7. 0.

Afftand tuflchen de belde ooren omlaag ge- 06' o o q.

nomen *. * * e r>' o' 2*

Lengte van den hals . - ' °Q' 0' Z % £ f

Omtrek van den hals . • * ~

Omtrek des lighaams agter de voorfte poo-

ten dwars door de vleugelen genomen... o. 2. 10. o. ». a«

Omtrek aan de dikfte plaats genomen ... o. 2. 4- o. »• *•

Omtrek by de agterfte pooten gemeeten . . °- i- °- o. i.

Lengte van den ftomp des ftaarts ... °- 3Omtrek van den ftaart aan 't begin van den

ftomp • • ','„.' Lengte van den voorarm van den elleboog ^

tot aan 't gewrigt . " * °' 2" 1' ^ n 1'

Breedte van den voorarm by den elleboog. o. o. 2. o. o.

Dikte van den voorarm terzelfder plaats. o. o. i*. u. • j.

Lengte van 't gewrigt van de hand ... o. o. j#. o. . ^ Dikte van 't gewrigt . *' Lengte van 't gewrigt af tot aan temde der o 2. 3.

vingeren ... . °* »• '