Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING VAN DE RELMUIS. .103

, . duimen, lynen.

Eengte van deze opening . ». . o. ij.

Breedte . .', ■ . .. .0. n.

Lengte der eigenlyke neusbeen deren . . . .0. 6T".

Breedte aan de breedfte plaats . . . . o. 1."

Lengte der langfte fnytanden buiten het Been ► . o. 35.

Lengte der langfte baktanden buiten het been . . '. o. f *

Lengte der twee voornaame deelen van het tongbeen . o. 2."

Lengte der tweede beenderen . . . . o. ij.

Lengte der derde beenderen . . . o. f.

Lengte van het middelbeen van de vork . . . .0.1.'

Lengte der takken van de vork . ... o. iï.

Lengte van den hals . . . . - o. 6.'

Breedte van het gat des eerften wervelbeens van boven naar beneden. o. i\.

Lengte van de eene zyde >tot de andere . . . . o.

Lengte van het gedeelte der wervelbeens-kolota, dat uit de rugwervelbeenderen beftaat . . ... ï» 5.

Lengte van het lighaam des Iaatften wervelbeens, dat het langft is. o. 3.

Lengte der eerfte ribben . . . . . o. 2*..

Afftand tuffchen de eerfte ribben aan de breedftcpjaats . . o. 4."

Lengte van de negende rib, die de langfte is . . . o. 10;.

Lengte van de laatfte der valfche ribben . . . . o. 7.

Lengte van het borftbeen .... .1.1.

Lengte van het eerfte been dat bet langft is o. 3J.

Lengte van het vyfde been dat het kortft is . o. \. Lengte van het Hgha.ini van het vyfde lendenwervelbeen dat het langft is. o. 2.

Lengte van het heiligbeen ... . . o. 5I.

Breedte van het voorfte gedeelte . o. 31'

Breedte van het agterfte gedeelte . . o. aj. Lengte van het twaalfde valfche wervelbeen des ftaarts, dat het langft is. o. 3f.

Lengte der eyronde gaten . . . o. 3.

Breedte . . . . . . . o. 2.

Breedte van het bekken . ... - . .. o. 3f.:.

Hoogte . . .. . . / o. 4.

Lengte van 't fchouderblad . . ." . , . . o. 73,;.

Breedte aan de breedfte plaats . . .'. . o. 4.'

Breedte aan de fmalfte plaats . o. ij.

Hoogte van den doorn aan de verhevenfte plaats • . . . 0. 1$.,

Lengte der fleutelbeenderen .. . . , o. 5.

Lengte van den fchouder . ^ . o. o*

Lengte van de ellepyp . . . . . ö» iiv]

Lengte van den elleboogsknokkel . . . . o. i*.

Lengte van het ftraalbeen . . . . . . 0! qT

Lengte van de dije . ; . .. . 1. V

Lengte derkniefchyven . .. . ., . o! 2*."

Lengte van-het fcheenbeen . .. „ . 1. 1*

Lengte van het kuitbeen . . • . i.' \.

Hoogte van de voorhand ... o.' iv

Lengte van het hiel been . .... . . Q. 3.

Hoogte van het eerfte wig-en fchuitbeen te famengenomen ... o. 1.

Lengte van het eerfte beea van de agterhand dat het kortft k . - . o. - 1. ,

Sluiten