Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIEREN VAN DE NIEUWE WERELD.

zy zelve, handen hebben, maar welker fnni, vppI i,„ff„. insgelyks dieren, die aan de oude We7el3 ^?d^fe?iP,mtl8erJ.is' ^n nieuwe niet gevonden, zyn: dus komen X h J^I geiV. en die in de delyk Afia, welken men L'er den ^m ^S^^^ °f ^ Zui" weinig m Amerika voor als de olyfanten, dTrEerc^ aail^Weezen' ^ nader men dit onderwerp onderzoeken ho22 ' °f de hoe maken, zal, hoe meer "nen oveSg'zal^ d^LWf men ke deelen van elk dier werelden in de anLrniet^nH dleren der Zuidelygetal der geenen, welken men daartran^^j^u^ klem zyn overgebragt, gelyk het fchaap van Gubée da"I f M der™ds het Indiaanfch varkentje, het welk daarentegen'vnrrS BraziLgevoerd isi voerd; en mirTchien nog ^^Sffl^ffS^ iS ge* voering door de nabyheid en den wederkeerSen hnnSi r , %Welker ver' begundigdis. Daar zyn omtrent v^ honderK

van Brazihën en die van Guinée daai*™ L?/?™ 7 tuAchen de kullen de kuften van Peru i<^^^6<m^^&tSë dm*end °*W«S *e natuurlyke gefteldheid, het door ^

nen, of die, fchoon zy in dat klimaat al kunnen keven dlv ë? kun' voortteelen, zyn derhalven van twee of drie"kanten?\Z'Ja a m nKkWei? ken zy niet kunnen overfteeken, en van den andere^ ff rf°°r ' wel' al te koud zyn, dan dat zv ziff dnr ™1fwV , door landen, die

tekomen; dus behoeft n en z§ mffit™4???1' ómverwonderen , welke zeer zonderWfcnvnf „« T^ld niet meer » zelfs vermoed hadt; te weeten datleenl^h Welke "iema"d vóór ons ftreek ln een der beide WeSd^n^ **

Sluiten