is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING VAN HET KABINET. 6? No. DCCGLI. Het hoofd van een leeuw.

^S^aS.dbe6nen 15 weggenomen om het™£

No. DCCCLII. Een gedeelte van het hoofd van een leeuw. Het onderft kaakbeen ontbreekt geheel; daar is anderhalf duim lengte van het einde des bovenften kaakbeens tot aan het agterft einde van het agterhoofdsbeen: men heeft een ftuk van het bekkeneel afgezaagd, 't welk men kan wegneemen om zyne dikte te zien, die op zommife plaatfen meer dan een duim is; men ziet'er ook de zeer dikke beenlaagen, die aan 't ag?erhoofdsbeen vaft zyn en die zig aan weerskanten tuffchen de voorherffiken S tl fïer?enen mtftrekke1n' «> eindelyk eene dikke oneffenheid, die boven" de agterherffenen was ter plaatfe, alwaar de beide beenlaagen zig vereenigen No. DCCCLIII. Het roedebeen van een leeuw.

aarfl^bafis^ ^ ^ halve ly" in de len§te' en twee ^ b'e^te

I 3