is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I36 DE NATUURLYKE HISTORIE,

r u-u a Xe* v*n den lucht van Duitfchland, dat is te zeggen van onzen lynx

of Afrikaanfche lynx, welken hy zegt veel of hertenwotf, die ^ onze hertenwolf, zoude wel met dan eene

?°T^^SJ^^m: ™t'er ook van die laatfte giffing wezen mo100 i LtTZ!\mvo\U die hier het onderwerp is met in de

ge, het lLhvnt nat ae iyu*. u ;Noordelvke landen der oude en meu-

Zuidelyke geweften, maar aU een:mde■ «J^^ ™ en is in de bos-

fchen van t INoorüen van c.ui ^ ' veot dat de lvnxen gemeen zyn m

Moskoviefpreekende^RosiNUsL^

Kourland, mLitthauwen van Poïen en Litthauwen (0);

meren) kleiner-en^f\^f{^ deze getuigeniffen nog dit, dat de emdelyk voegt PauluJ JJ™ ^ uk.siberie 1foraen (/0, en dat men 'er een gtotef I^J^™** eene ftad zeshonderd mylen van Moskou afliggende. . ü b de koude dan in de warme kli-

Ditdier dat, 'Uwelke door de landen van 't Noorden

maaten onthoudf^^^^bben kunnen doortrekken; dus vindt uit de oud^.^^ Reisbefchryvers (q) hebben het zo dui¬

men het ook in Nooid-Ameuka. oe ivc j ^ . daarenbo-

delykvoorgedraagen,^tS voSv»n koophandel van ven weet ^^^g^Td&w^ van Kanada zyn alleenlyk, ge-

Sf^ffi^M^f^ - wals dta -

BJL de.Gentibus fe^rion. ai Olao Maono Antw. x,S8. £tf ^ P* «*

(p) Aldrovandus, A 2"<f«£-Prafe f^'rten van Wo!ven: de hertenwolf heeft een (t) Men vindt nog W£ „ den kop; (hy wil zeggen op de ooren ) die

fi«K>ï »: ï? » «Jt fchoon het jjr-» tajj.wild-

» ^.^X^^^^^^la GaJpefie'par 19 pers CHRE'

™^ta?d-^^ menigvuldig dan de gemeene wolven, die

/ai^SuJSiyï'. en herten-

*g£ï£ SS rSSSA * The vet. Paria

de^en in de aangren^nde ,andenJJ^J^Ï* ^ onderfcheiden ; by noemde den eem.n ƒ tweeden fe/ir cauda truncata cor-

Nat. Edit. IV pag. 6* en*irt. FT.^ 4- H7 «• ft ^ ,£ fl > dgn

pare albo maculato.jyjl. Nat. 1. c. I"oemi «n^ee uitgave onderfcheidt hy deze dieren bmeexfln'b^&^*^v£S foort, die hy door de volgende uit-