is toegevoegd aan je favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i56 DE NATUURLYKE HISTORIE^

voeten, dnimen, Iyrter.

Haare grootfte dikte .. - • o. o. 10..

Lengte van het galblaasje ...... • Q. 2. 6.

Deszelfs grootfte middellyn . . . . o o. n.

Lengte van de milt .. .. • o. 4. 11.

Breedte van het ondereinde . . . .. o. 1. 1.

Breedte van het boveneinde. . ..... c. o. 8;

Dikte in 't midden ... .... o. o. 25-.,

Lengte der nieren ... • o. 1. 11.

Breedte .. .. .. . o.. 1. 4.

Dikte . • • o. o. 11.

Lengte van het zenuwagtig middelpunt van de holle ader tot aan de

punt . . .. .. .. • o. 1. o.

Breedte . . . .-. . °. 1. 4.

Omtrek van de bafis van 't hart . . . . . o. 4. 9.

Hoogte van de punt af tot aan 't begin van de longflagader • ... O.. a, 2., Hoogte van de punt af tot aan den longezak . . . .0.1. 6.

Middellyn van. de groote flagader. van buiten tot buiten gemee- -

ten . • • .... o. o. 5.

Lengte van de tong .. .. . . o. 2. 9.

Lengte van de herflenen ^ • .. .... o. 3. 4.

Breedte . .. . .. .0.1. 10.

Dikte . . . : • O. 1. o.

Lengte der agterherftenen ^ • . ... o.: 1. o.

Breedte .... .. .. . o. I. 5.

Dikte . .... 0.0. 8.

Lengte van het hoofdje .. .. Q. o. 5.

Omtrek • : • ... o. o. 6:

Lengte van de roede, van de fplitfing der fponsagtige Iighaamen

af tot aan de inplanting van de voorhuid • T- 4-,

Omtrek . • . . . o. o. 10.

Lengte der zaadballen . ... o. o. 5.

Breedte • • .. : ®; °. 4^.

Dikte .. .. - • • o. o. 3.

Lengte der afvoerende buizen . . . . ov 8. o.

Middellyn in 't grootfte gedeelte van derzelver uirgeftrektheid . . . o. o. -±-.

Groote omtrek van de blaas . . . . o. 9. 3:

Kleine omtrek . . • • . .. o. 7. 6.

Lengte van de pisbuis . . .. . .. o. 4. 9.

Lengte van de voorftanders . . . o. e. 5^-..

Breedte * . - - °- o.. <2£.

Schoon de caracal veel overeenkomft heeft met de kat, is deszelfs kop eg-ter; van vleefch ontbloot, langer ten opzigte van zyn lighaam dan die van de kat; daarentegen heeft de fnuit niet meer lengte ten opzigte haarer breedte: de caracal.heeft,bolronder voorhoofd dan de kat, ook is hetzelve meer verheven aan. 't voorfte gedeelte; de eigenlyke neusbeenderen fpringen minder vooruit aan 't einde van den bek, en bygevolg heeft de opening der neusgaten-,, naar-evenredigheid,meer lengte danby de kat, daar zyn op'tvoorfte gedekte, en-op den kruin van't hoofd fterker en meer uitfpringende beenagtige;