Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI ALPHABETISCH N È 55 1 S T E R.

Knuth (Johan Anton Baron van) Burgemeester

der Stad Campen. Kuyper (J. C.) Boekverkooper te Amjleldam. Koek (J. T.) Raad en Burgemeester der Stad

HciBVlëllZ*

Kok Pz. (J.) Boekverkooper te Amjleldam.

Kooi, Match. Zoon (Klaas van der) gezworen Clercq ter Secretarye vanft-Ed. Gerechte van Achtkar spelen, te Zurhuifum..

Kool ( ) Apothecar te. Campen.

Kooy (Adrianus) Med. Dr. te Maasfluis,

Kops Goedfchalz. (Pieter) Koopman te Haerlem.

Kouwens (C.) Secretaris te Drunen.

Krap (J.) Boekverkooper te Rotterdam, % Exemplaaren.

Kroe (A. van der) Boekverkooper te Amjleldam,

9 Exemplaaren. Kruyf en Brave (de Erven'de) Boekverkoopers

te Amjleldam. Kuits (Antonie) Raad in de Vroedjchap en Bur*

gemeester der Stad Haarlem.

L.

Laar (H. van) Chirurgyn te Alkmaar. Lambergen (S.) Commisfaris te Harlingett. Lange (A. de) Amfteldam. Leeneman (Gerrit'Stenvers) Leesgenootfchap. Onder de Zinfpreuk, Mozesen

Aaron, te Hoorn. Lemker (Mr. Arent Joan) Secretaris der Stad

Campen.

Lemker (Mr. S. C ) Lid van de Gezwooren Gemeente der Stad Deventer.

Lobenleis (Mr. D. van) Burgemeester der Stad Zutphen.

Loefing (H.) Burgemeejler te Embden. Loo (H. A. van)

Loosjes (A.) Boekverkooper te Haarlem, 2 Exemplaaren.

Looxma (A.) U. Dr. en mede Advocaat voor den Hove van Friesland, te Sneek.

Lublink, den Jongen (Joannes) te Amfteldam.

Lunterbosch (H.) Boekverkooper te Harder wyk,

Luteyn (Abraham) te Middelburg.

Luzae en van Damme, Boekverkoopers te Leiden,

Lynd'en (Baltha'far Conftantyn vfen) Heer van Lunenburg-, befchreeven in 't Ï-M der Heeren Edelen en Ridderfihap 's Lands van Utrecht.

. ;:• ML. ' " ?t«??J

Miagh (A.) Boekverkooper te Alkinaar, 2 Exeni-

plaaren. ' ,,

Maar feve era. (Corn, van) te. Amfteldam*

Maneel (Jr: Corneüus Baron van) Generaal Majoor van de^ Infante* ye in dienst van den Staat der Vereenigie Nederlanden Wc. Wc.

Martini (Mr. A.) Penfianaris te f' Bofch.

Maurik (Anthony van) Vrykeer van Hensbroek, Heere van Rhynzaterwoude.

Meder C J. ].) Raadsheer te Embden.

MelvilL(Mr. Jan) Raad in de Vroedfchap enoui Burgemeejler der Jlad Briel '&c: ff' c.

Menkema (Johannes) te Amjleldam.

Mens (A), Boekverkooper te Amjleldam, 2 Exemplaaren.

Menfert (Joh.) Boekverkoper in 's Hage 3 Exemplaaren..

Mentz (Frans Jacob) te Schoonhoven.

Metelerkamp (Mr. E.) te Groningen.

Meyer (De) te Rotterdam. >

Meyer en G. Warnars (de Erven P.) Boekver-.

koopers ie Amjleldam, 17 Exemplaaren. Meyer .(Marinus de) Oudraad. der Jlad Goes. Mispelblom (Cornelis) Koopman te Goes. Moojen (J. G.) V. D. M. te Nieuwe Niedorp.-. Morterre (J.) Boekverkooper te Amjleldam. Möurenbrecher (J. J.) Profes v'an -het Veertig

Collegie ter Embden. Muvsken. (Joan)

.Mulder (Wed. W.) Boekverkoopjler te Utrecht?

2 Exemplaaren. Muller (P. J.) Luitenant van de Infanterys. Mulrooy (Jan) Apotheker te Enkhuizen. Muntinghe (L.) Richter tot Wedde en WestisoU

dingerland Wc tot Vlaglwedde. Muntinghe (de Erven van Juffrouw). Mynsfen (Gerrit; Koopman te Amjleldam*

N.

Nauta (H. J.) Boekhouder van de Jlads Pontkamer in Groningen.

Nauta (Wed.) en Comp. te Amjleldam, 2 Exemplaaren.

Nébe (George Michael) te Amjleldam. Nesfink (Mr. Willem Jan) Schout van Vollenho'.

ve, het omleggende Land en der Fortresfe BlokzyL Niehoff (S. J.) Rekenmeester der Provincie Stad;

en Lande.

Nieman (SA Commercy Controlleur te Embden. Nieuhoff (B.)

N. N. (Mevrouw) Weduwe van de Heer Burgemeester Mr. Dirkvaii Foreest, Heer van Sclmorl ffü Kamp*

o„,

"Oë vér (Hendrik Ten) V.:D. M.je Woerden.,

Ónder

Sluiten