is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54-

DE NATUURLYKE HISTORIE,

B ESCHR TVING VAN DE ROUGETTE.

J^i^S^e rougette (PI XVII) , die ten onderwerpe voor deze befchrvving '$ü n gediend heeft, was verdroogd, dus heb ik niet kunnen erkennen of $ ^ zy eveneens door haare ingewanden naar de rouffette geleek als door 5$;g53&s! de beenderen en door de tanden, welke ik in deze beide dieren volkomen gelyk gevonden heb, zo wel wat het getal als wat de gedaante en de plaatfing betreft: maar de rougette is veel-kleiner dan de rouffette en verfchilt daar veel van door de kleuren van het hair: de kop, de rug, de zyden des lighaams tot aan de vleugelen, het kruis en de buitenkant der dijen en der beenen zyn van eene afchgraauwe kleur, vermengd met grys en bruin of zwartagtig; daar zit op den hals eene zeer leevendige vlak, vermengd met oranje en rood : daar bleef flegts weinig hair op de onderfte zyde van die rougette; dezelve hadt ten naaftenby dezelfde kleuren als die van de bovenfte zyde, met uitzondering van den hals: dit dier geleek volmaaktelyk na de rousfette door de gedaante van den kop van het lighaam en van de vleugelen, en :door den nagel van den eerften vinger van de voorfte voeten; als men de afmeetingen in de volgende tafel bygebragt vergelykt met die welke hier mede overeenkomen in de befchryving van de rouffette, kan men zien welk verfchil van grootte 'er tuffchen deze beide dieren plaats heeft, ten minften tus•fchen die welke ik heb waargenomen.

voeten 4 duimen, lynen.

Wydte van de uitgefpreide vleugelen l a. o. o.

Lengte van den kop van het eind van den fmoel tot aan het ag-

terhoofd . ... . . o. i. 8.

Lengte der ooren . . . o. o. 5.

Breedte van derzelver bafis over de buitenfte kromte gemeeten. o. 0. §!• Lengte van den voorarm van den elleboog af tot aan de geleeding

der hand - . . • o. 4. o.

Lengte van de geleeding der hand . . o. 4. o.

Lengte, van de geleeding der hand af tot aan het eind der vingeren, o. 7. 8. Lengte van den vleugel . . . . o. n. o.

Breedte ter breedfte plaats . . ■ . . o. 4. 10.

Lengte van den duim der voorfte voeten tot aan het eind der nagelen, o. 1. 5. Lengte van den eerften vinger . . . p. % ir.

Lengte van den tweeden vinger , . o. 7. 9.

Lengte van den derden vinger , » . . o. 6. 2.

Lengte van den vierden vinger ... . o. 5. 4.

Lengte van den nagel van den duim der voorfte voeten , . • c. o. 5. Lengte van den nagel van den eerften vinger . . .0.0.1. Lengte van het been van de knie af tot aan den enkel o. 2. o.

Lengte van de vingeren der agterfte voeten . . , 0.1.1. Lengte der langfte nagelen . . . ■> o. o. 7.

Breedte van dezelven aan de bafis . ; ; o. o. of.

(a) Zie de kentekenen der rougette onder den naaai vaa rouffette, in de Mèmirts d$ 'ï'Académie royale des Sciences, mnée i?jff.