Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 DE NATUURLYKE HISTORIE

Het middelrif en het hart geleeken naar den long en naar het hart van

heDeTorngen verfchilden flegts daarin van die van het paard dat de linker lone flegts eene uitranding hadt.

ife tong fcheen my toe meer naar die van het paard dan naar die van den ezel te gelyken, want daar zaten flegts twee kelkkheren op derzelver agterfte eedeelte: hèt voorfte was door eene groef die m de lengte liep m twee gelyke deelen verdeeld; het ftrotklapje geleek naar dat van het paard en van

deDeZgroeven van het verhemelte waren in het midden afgebrooken door eene andere groef die in de lengte liep, elk van derzelver gedeelten was bolrond van voren; het linker gedeelte der voorfte groeven zat meer naar voren dan de regter. '

De mammen waren twee in getal, zy zaten op de voorhuid geplaatst, geIvk die van het paard en van den ezel; zaten op eenen duim twee lynen afftands van den rand van den voorhuid, en daar was tulTchen dezelve een afftand van twee duimen; zy waren grooter dan die van het paard, en tennaaftenby zo groot als die van den ezel.

De teeldeelen geleeken volmaakt naar die van het paard en van den ezel; de roede beftont flegts uit eeirfponfagtig lighaam; het roedehoofdje hadt eene byna rolronde gedaante; hetzelve was dikker aan zyn eind dan over het overige zyner uitgeftrektheid; de pisbuis ftak ter lengte van vyf lynen binten het roedehoofdje uit; de zaadballen hadden de gedaante van een plat evrond maar dat zeer langwerpig was. De bederving hadt de zaadblaatjes eedeeltelyk vernield; maar ik heb derzelver overblyffels en mondjes in de pisbuis gezien; ik heb ook de twee klieren (g) gezien, die, gelyk by het paard, by de vanéénfplyting der holagtige Iighaamen zat.

voeten, duimen, lynen.

Lengte van de dunne darmen van den portier tot aan den blinden

Omtrek van den twaalfvingerigen darm op de dikite plaacfen; Omtrek op de dunfte plaatfen - -

Omtrek van den nugteren darm op de dikite plaatlen Omtrek op de dunfte plaatfen - - -

Omtrek van den omgeboogen darm op de dikfte plaatfen Omtrek op de dunfte plaatfen Lengte van den blinden darm " Omtrek op de dikfte plaats

Omtrek op de dunfte plaats - - "

Omtrek van den kronkeldarm op de dikfte plaatlen Omtrek van den kronkeldarm op de dunfte plaatfen Omtrek van den regten darm by dea kronkeldarm

<-0 Daar zat aan het eind van het roedehoofdje onder het eind van den pisbuis eene fpleet, die geineenfchap hadt met eene vry diepe holligheid.

36. 6- o-

o- 8- o-

o- 7- 3-

o- 7- 3.

o- 6- 6-

o- 7- 3-

0- 5- 4' 2- 5- o» 2- 6- o2- i- o-

1- 7. oO- 6- 6o- 6- 6-

Om-

Sluiten