is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<54 DE NATUURLYKE HISTORIE

Lengte van het geheele lighaam der vrugt, in eene regte lyn geSten van het eind van den fmoel tot aan den aars -

Lengte van den kop , van het eind van den fmoel af tot aan het agterhoofd - - *

Dmtrek van het eind van den imoel

Omtrek van den fmoel onder de oogen gemeeten

Omtrek van de opening van den bek

Afftand tulTchen de beide neusgaten - . " t

Afftand tulTclien het eind van den fmoel en den voorften hoekAfftand tulTchen den agterften hoek en het oor T ensce van het oog van den eenen hoek tot den anderenAfftlnd tulTchen dl voorfte hoeken der oogen, over de kromte va

het neusbeen gemeeten Die zelfde afftand in eene regte lyn gemeeten Omtrek van den kop, tulTchen de oogen en ooren^

Rre«lredvYn0d0eraelver bafis over de buitenfte kromte gemeeten. Afftand tulTchen de beide ooren, om laag gemeeten

Lengte van den hals Omtrek van den hals

Omtrek van het leif, agter de voorpooten gemeeten

Lengte van den ftomp van den ftaart -

Omtrek van den ftaart, aan het begin van den ftomp -

Lengte van den voorarm, van den elleboog tot aan de geleedin

der hand - ".,"„,

Breedte van den voorarm, by den elleboog Dikte ter zelfder plaats Omtrek van de geleeding der hand

Omtrek van de hand - - " . ' " ,

Lengte van een geleeding der hand af tot aan het eind der nagel Lengte van het been, van den knie af tot aan den hiel toe Breedte van het bovenft des beens ...

Dikte ", " X u- i " Breedte ter plaats van de hiel

Omtrek van den navoet - - '•■ - . *

Lengte van den hiel tot aan het eind der nagelen

Breedte van den voorften voet

Breedte van den agterften voet

Lengte van de langfte hoeven

Breedte derzelven aan de bafis ♦

De lever lag geheel in de regter zyde, en de darmen befloegen het agterfte gedeelte der navelflreek, de linker zyde, de onderbmks- en darm-ftree-

k£De twaalfvingerige darm ftrekte zig uit tot aan den nier; de kronkelingen van den nugteren en omgeboogen darm waren zeer kort en zeer talryk; zy zaten aan een darmvlies vaft dat ook zeer kort was; de kronkelingen van den nugteren darm lagen in het agterft gedeelte der navelftreek en in de hnkerzyde; die van den omgeboogen darm in den onderbuiksftreek en iri de reg-

yoeten, duimen, lynen.

i- 3- 7-

o- 5- 3-

o- 7- 10-

o- 9- 8-

o- 4- 10-

o- o 10-

O- 2- £>•

O- 1- 4-

O- O- 62-

1

O- 2- 8-

0- 2- 5-

1- o- 4o- o- 7-

O- I- o-

O- 2- 6-

0- fl- 2-

1- 1- O-

1- 6- 8-

O- 2- O-

O- 2- O-

T P

O- 2. Q«

0- 1- 8-

0- 1. 3-

°- 3- 3*

°- 3 3-

=n. o- 2- 8.

o- 3- 10-

o- 2- 4-

o. 1- 1-

O- I- Q-

o- 3. 5-

o- 4- 4-

o- 1- 11-

O- 2- O.

O- 0- 9.

O. O. 9.