is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï5g DE NATUURLYKE HISTORIE

DE VLEDERMUIS, L A N S - Y Z E R. (*)

/^nder de menigte_ foorten van vledermuizen, die nog geen naam hadden, en zelfs niet bekend waren, hebben wy eenige aangeduid met naamen van vreemde taaien ontleend, en anderen door benaamingen uit haare meeft treffende kenmerken ontleend; daar is 'er eene welke wy Hoefyzer genaamd hebben, omdat zy eene verhevenheid op het gelaat heeft, juift gelyk aan het maakzel van een paarden - hoefyzer. Op dezelfde wyze noemen wy die, welke hier in aanmerking komt (PL XXXIF) Lans-yzer, omdat zy eene verhevenheid een rand of een vlies heeft, in de gedaante van een zeer fpitfen troffel, volmaakt naar het yzer van eene lans met deszelfs verhevenheden gelykende; fchoon dit kenmerk alleen kan geoordeeld worden genoeg te zyn om haar te doen kennen, en van alle de andere vledermuizen te ondcrfchciiicii , kan men dam tgtci nog, t>y voegen, dat zy genoegzaam geen ftaart heeft; dat zy byna het zelfde hair heeft, en van dezelfde grootte is, als de gemeene vledermuis; maar dat zy, in plaats van, even gelyk deze en even gelyk de meefte der andere vledermuizen, zes fnytanden in het bovenfte kaakebeen te hebben, flegts vier in hetzelve heeft; voorhet overige wordt deze foort, die zeer gemeen is in Amerika, in Europa niet gevonden.

Daar is in Senegal eene andere vledermuis , die ook een vlies op de neus heeft, maar dat vlies, in plaatfe van de figuur en het maakzel van het yzer van eene lans, of van een paarden-hoefyzer, te hebben, gelyk dit plaats heeft by de twee vledermuizen, daar wy zo aanftonds van gefproken hebben, heeft eene eenvoudiger figuur, en gelykt naar een eirond blad; deze drie vledermuizen in verfchillende klimaaten t'huis hoorende, zyn geen loutere verfcheidenheden, .maar wel onderfcheidene en afzonderlyke foorten. De Hr. Daubenton heeft de befchryving van deze vledermuis van Senegal,

O Vefpertilio Americanus vülgaris. La Chauve • Jouris commune d'Amérique. Seba. Vol. i. pag. 90. tab. 55. fig. 2.

Vefpertilio murini coioris, pedibus anticis tetradaüylis, pqjlicis pentadattylis, nafo criflato... Vefpertilio Ameticanus. La Chauve - fouris d'Amérique. Brisson. Regn.'anim. pap;. 22e1'. Nota. De Hr. Brisson heeft zig vergift met aan deze vledermuis flegts vier vingers aan de vleugelen toe te fchryven; het is de afbeelding door Seba gegeeven, die hem in deze dwaaling heeft doen vervallen; die afbeelding vertoont inderdiaad flegts drie vingers in het vlies van den vleugel, en een vierden, die den duim maakt; maar dat is een fout van den tekenaar. De Hr. Edwards die naauwkeuriger is geweeft in de aftekening, welke hy van dit dier gemaakt heeft, heeft daar de vyf vingers, welke zy inderdaad even gelyk als andere vledermuizen heeft, duidelyk in uitgedrukt.

Vefpertilio roflro appendice, auriculce forma donata. Sloane , Hifi. of Jamaica, Vol. II. pag. 330.

Bat front Jamaica. Edwards of Birds, pag. 201. tab. ibid. fig. 1.

Perfpicillatus vefperilio ecaudatus, nafo foliato plano acuminato, Syfl, nat. 7. Mus. ad. Fr. I. pag. /..Linn^eus, Syfl. Nat. Ed. X. pag. 31.