Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,Ö2 DE NATUURLYKE HISTORIE.

voeten, duimen, lynen.

. . , O. O. 10.

Dikte oom

Lengte van het roedehoofdje • • • . © o 61

Omtrek . . • • : ' ' '

Omtrek van het uitwalcn • . • , _ • .. w * Lengte der roede van de vanSenfplyting der fponsagüge hg-

haamen af, tot aan de inplanting van de voorhuid . . o. i. II,

Omtrek •'•„■.«• * * * * o" o 6"

Lengte van de zaadballen . • • • o o' v"

Breedte . ' * o. o. 3}.

Dikte . ♦ • . • ' o 6 7

Lenate van de afvoerende vaten . , ■; • °«

Middellyn in het grootft gedeelte hunner uitgeftrektheid o. o. Of.

Lengte van de zaadblaasjes . . • • °. 1. 4;

Breedte ...... °' °/ £

Dikte . . • • " • * 008

Lengte van de voorftanders • • °* Q' '

Breedte 0" Q"# A

Dikte . • ,*.,.,* n n »

Afftand tuffchen den aars en de klink . . ft 006

Lengte van de klink . . • • • ' ' *

Lengte van de feheede . . • ' 02' 6

Omtrek . V ,, * * t* o.' 6

Groote omtrek van de pisblaas . *• «*

Kleine omtrek . . • • o' 1" 1

Lengte van de pisbuis . • . \ • »• ^ £

Lengt? van den hals én het lighaam der lyfmoeder • o. I. 6.

Omtrek van het lighaam dezelve • • , °* *

Afftand in eene regte lyn tuffchen de zaadballen en de lyfmoeder o. o. 3.

Leng?e van de kromme lyn, welke de trompt doorloopt . o. 1. 3.

Lengte van de zaadballen ... • o' o «»*

Breedte . 0*0! 1Ï'

Dikte "-ii.

7o veel het geraamte van de chineefche-muts naar dat van den macaque «relvkt, zo zeer gelykt ook het geraamte van den mangabey naar dat van den natas met den zwarten band; het geraamte van den mangabey verfchilt eeter van dat van den patas met den zwarten band, daarin, dat het agterhoofd meer verheven is met zyn bovenft gedeelte en ronder ; de bovenfte rmden van de oogputten en het gedeelte van het voorhoofdsbeen, dat dezelve vaneen fcheidt, hebben minder dikte en vooruitfteekmg; de eigenlvke neusbeenderen zyn fmaller, en de neus heeft gevolglyk zo veel breedte niet; het fchouderblad is van eene andere gedaante, en meer gelykende naar die van een driehoek; het been van den bovenarm is minder gekromd: het dyebeen is een weinig langer dan het fcheenbeen, terwyl die twee beenderen tennaaftenby van dezelfde lengte zyn in den patas met den zwarten band. Daar zyn twee-en-twintig valfche wervelbeenderen m den ftaart; het borftbeen was niet geheel in het geraamte van den mangabey, dat tot

Sluiten