Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE ONTAARTING DER DIEREN. 23

den gebragt of daar agter ,'claa en zvn gf l"t £ d}? In w5elle

nandts eiltnd, in de gebeuren van & Si„m ^ ' d VP, Jua" Fer" teeld hebben, niet meer d,n eem"saars7! ',ua 20 fterk ï00rtSe" voortbrengen; dit «fa,, ^^'^31

S:^ ko^n ni« *■ «■»

De hond fchynt de gemeene en de middelfoort te zVn tuflchen die van den vos en den wolf; de ouden hebben als twee zeCre zaaken ter neder gefield, dat de hond m eenige landen en in eenige^omftan^heden, met den wolf en den vos voortbrengt rVï Tt h*h omuanaignehelderen, en 'er de waarheid van 2 „^' ^,heb d ,c P00ge« op te ben in dè proe^ wJ£ThSSt^SLS ^ lk met SJflaaSd echter niet befluiten, dat dit onmoTevkJ , ! i t t Tet mCn daarUlt kunnen neemen dan op dieren dif wtrK weet, dat in de meeften hïïerVe^

verlangen uit te dooven, en om hen len 117 •al,?enJgenoeg ]s om het met huns gelyken, te geeven;Toe veel e nTee,- T * de J^P^g' zelfs Haat henUtten ™^e^

^eenzaTmLil 5at is"! ^4^^ S

nieten, zig inderdaad met denwolf èn deni Ln Wyfj • met *f

zo hy, wild geworden> 25* ^fv^

aan de zeden en natuur yke gebruiken deze? dieren^adtt «hSên i He dezS rab^het ^ g»^ ,

de, zig by aanhoudenheid in hCïtf ïf °K Zamen bevlIlden• deren te zoeken, zonder zi/te vemeniren ft^houden> zonder malkander dan 's menfchen gehe^i^u^

zelfde foort te vereenigen; het is om deze reden dJr ;t- Jft u j die van den hond in 't midden was tuffchen die van 'dt ^ ■

msgelyks gemeen, dewyl zy zig met bdd^tol^^^S; konde te kennen geeven, dat oorfpronklyk alle drie uifl^e^S

i2L^öo?f^r m%rz\? Lr^ ~ ««r ***

fecundutn tmturam , fed ea rtiam auo'rum ^nu/j/Zr. • f",imarlia Smeris cjusdent turn dijlat, fi modo par matnUudoTt Z IZi dtVer-r"m Wdetn, fed natura non multam en'id fieri & in%mT,&V^J^VESK ^raviditatis rare id fit, fed tiirat. Jnint. Lib. II. Cap. S. "W™*, & tn Lupis, certum eft. Idem. De Ge-

Sluiten