is toegevoegd aan je favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET V A r tt f v

K li EN, ENZ. 89

bykans in een punc uit. De zaadballen zyn aan hefvel van Èn £ 1, billen valt; de voorhuid is zeer groot aan 't einde buik tuffcfcen de

hePoverlge van Sen % £ "STSS^tó ^ ^ S"s °P

vafdcK^ ™ efn ander onderwerp

merkt, dat de kop van he?laatft"veelSe,rfPr Pn ?"rh00f? Sek,°™n heeft opge-

venfte, die van beide zyden eene ciiepe tAl^

fpufe punten uitloopen, komen meer dan zes en een half*rW,1~ a ' e3 u ? uit, en de onderfte twee en een half duim DezeTaaX ^yfe van den bek tegen de eerhen, fchuinfch afgeileten en daa?donr llf- 7k' doort.hunne flagtanden van het ^^wolL o^^rf^'^^ £e ?r°0£te der jong dier kan zyn. Voor het overiee heh ik «£r°?-g- i veI niet van een

Du, eindig? de H, feSff dt^S^ gemelde verfchillen van het onderleid van dëf«^ Ik voor my ben nog niet overtuigd, dat dit wild zmn^ Af^ n^. genftaande den eerften tegenin, welken het voor de zog totó boden_wierdt heeft betoond, niet eene loutere verfche^ Europifch varken zy. Wv zien voor cm7l= j«-uejuenneid van ons

verfchillen in Afie/in Siam en In Chin, ' dezenze]fde foort veel

ken ik gevonden hèb in eeTbvfter^roo ÏÏ k™ de groote ftg^nden, welne eigeii boffchen, voor ^^d^Z^J^T fd *T' ï na zo dik waren als die van St wlldfwvn v^tlt üa?mden' ^ in de onzekerheid, of het inteSÏÏ ^^^^"tffc* twee verfcheidenheden van dezelfde foorr tZ «?i f 1 ,rten> of flegts het klimaat en van het voedzel"ooZ&ÜJ?11' ^ d°°r den JnvIoed va«

Voor het overige vindt ik eene noote van den Hr rv, „ gezegd wordt, dat men op het d&S^^ig^ï ^ welker kop van de ooren tot aan de nn^n j varkens heeft,

maar dat onder de oogen eene foort ï^o^i^"^te» voortgaat tot aan het einde van den fmX^th^ &l^f^ twee koppen waren, waarvan de eene in de andere isfniekJf? i °f Cr het overige het vleefch van dit vark™ nw„f;„ ■ ingekaft; dat voor

Dit beril doet my deolS", & hï'dL^'^TofdÏÏf

Druktery corrigeerde i/ZleSe .i™!»0™''236, en de Prorf ™* de