is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 POËTISCHE

Ja, trouwe Borg! zou 'k u niet roemen,

Zou 'k u niet mijn ontfermer noemen? Gij gaaft mij Ieevenskragt, gij gaaftme een luiftrend oor,

Toen de Euangeliefluit mij wekte,

En mij uw vrije gunst ontdekte, Een gunst waarin mijn ziel verwondert zich verloor.

Al wat ik buiten u moest wraaken, Deedt gij vrijwillig mij verzaaken,

Gij, bron van al mijn heil, mijn Goël! gij alleen Hebt door uw Godlijk alvermogen, Mijn hart ontvlamt, mijn wil geboogen,

Tot uwen liefdedienst, een' dienst vol zaligheên*

Zou dan uw hulp mij nu begeeven?

o Neen; zij fchenkt mij flerkte en leeven. Boe zalig isme, o God! de kragt van uw genaê!

'k Voel mij door eeuwige armen fchooren.

Rukt aan, o juichende englen kooren! Help God! mijn vleesch bezwijkt!... triomf! Halelujah'*!

Hij