Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. xxm

V. Eindelyk zouden, in het laetfte deel, het Koningrijk en de weldaden van christus worden afgeteekend, Kap. XL1X-LXVI.

Dan deze verdeeling is t'eenemael onnauwkeurig. In het eerfte deel, by voorbeeld, komen verfcheiden heuchelyke Godfpraken voor, welke tot de gezegende dagen van het Euangelie betrekkelyk zijn; neem Kap. Ui i-5- IV: 2-6.

IX: 1-6. Kap. XI, XII. Het gene van Kap.

XXXVI tot XXXIX voorkomt, is geheel gefchiedkundïg.

Wy zouden lievst dit Boek in drie deelen onderfcheiden.

I. Het eerste is Prophetisch, Kap. I—XXXV,

II. Het tweede is Gejchiedkundig, Kap. XXXVI— XXXIX.

III. Het laetste is wederom Prophetisch, Kap. XL-LXVI.

I. In het eerste deel ontmoeten wy , over het algemeen , driederlei foort van Voorzeggingen. K. De eerfte foort betreft het Joodfche volk,

en de Kerk van het Nieuwe Testament,

Kap. I-XII. 3. De tweede foort betreft Heidenfche volken,

Kap. XIII-XXIII. 3. De derde foort betreft, deels Joden, deels

Heidenen, deels de Kerk van het Nieuwe

Testament, Kap. XXIV-XXXV. XIII. deel. [B 4]

Sluiten