Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%%n INLEIDING.

è. Daerna, door eene driedubbele herhaling, nader bevestigd, welke alle zijn ingericht, om de nabyheid en zwaerheid van deze oordeelen aftebeelden, vs. 5-22.

5. De eerfte herhaling vinden wy vs. 5-9.

6. De tweede, vs. 10, 11. t. De derde, vs. 12-22.

#•„ Eindelyk worden de laetfte oordeelen, welke het Joodfche volk zouden overkomen , zinbeeldig vertoond , vs. 23-27. B. Kap. VIII-XIX. befchrijvt de Propheet die Openbaringen, welke hy, in het zesde jaer der wechvoering van Koning jojakin , zijnde het tweede van zijne Prophetifche bediening, ontvangen heeft. A. De eerfte is vervat Kap. VIII—XT. Zy bedreigt, dat de heer , door de hand der Chaldeeuwen, de vreesfelykfte oordeelen zou uitoeffenen, over Jerufalem, en het ganfche Joodfche land, tot rechtvaerdige ftraffen van hunne hemeltergende grouwelen.

tt. Deze Godfpraek begint met een gezicht, in het welk de hemeltergende grouwelen der Joden vertoond wor» den, Kap. VUL

a. Na

Sluiten