is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia-xji I' N L E I D I N G.

asm ob 9l De deuren en venfteren, met derzelver vercieringen, vs. 23-26. y. Kap. XLII: 1-14. worden de kamers van den buitenften Voorhov, met derzei ver-gebruik, befchreven.

a. De plaets en de gedaente der kameren, vs. 1-12.

5. Ten Noorden, vs. i-8>:

6. Ten Zuiden, vs. 8b-i2:

b. Derzelver, gebruik, vs. 13, 14; 3. Eindelyk wordt de afteekening van den

Tempel, met eene algemeene afmeting

svfes 39i? vatl ^en muur ^es buitenften Voorhovs, befloïtn, Kap. XLII: ij-20. 13. Kap. XLIII en XLIV. wordt de Godsdienst verordend, die, in den dus ver befchreven Tempel, moest verricht worden»' A. Kap. XLIII. behelst twee hoofdzaken, het gene de Propheet gezien en gehoord heeft.

et. Hy zag, dat deze Tempel wederom jtoon 1' met ^e Godlyke inwoning, verwaerdigdwierd , vs. 1-5. fS. Hy hoorde den heer tot hemfpreken^ vs. 6-27 —— Het voorftel des heeiren was tweeledig. e. De heer beloovde, dat Hy, in dezen Tempel, zijne beftendige woning hebben zoude, vs. 6-9.

i. By