is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■& t? : a 3 « v >* *

inleiding;

g. Het gene voor de Priesteren wezen zou , vinden wy, vs. o -12,

Het gedeelte, voor de Leviten gefchikt, wordt vs. 13, 14, aengewezen.

Het gedeelte voor de Stad wordt vs. 15 -19 befchreven.

1. Dat, voor de Stad zelve en hare voorlieden , vinden wy vs.

15-17-

2. Dat, voor de bedienden van de Stad , vs. 13, 19.

Eindelyk wordt de geheele omtrek van het vierkante Hefoffer, voor den heer, afjgemeten, vs. 20. ff. Het overige gedeelte van het Hefoffer was voor den Vorst, vs. 21, 22. c. Na de befchrijving van het Hefoffer, worden de ervdeelen der vijf overige Stammen, ten Zuiden van hetzelve, bepaeld, vs. 23-29. B. Eindelyk wordt de Stad Jerufalem befchreven, vs. 30-35.

XV. DEEE. [F]