is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 EZECHIEL. XI»

HET XI. KAPITTEL.

J^Ier wordt de befchrijving van een zeer merkwaerdig gezicht, welke Kap VIII. begonnen is, ten einde gebracht. — Wy ontmoeten 'er in drie hoofdbyzonderheden. > ■ u

I. Eerst wordt den Propheet vertoond, hoe de bedrieglyke raedslieden te Jerufalem, die vrede zonder gevaer be-' loovden, met het misleide volk, zouden verboren gaen, terwijl de overgeblevenen, niet alleen in hunne balling-' fchap, gunstig zouden befchermd worden, maer zelvs voorfpoedig, in hun Vaderland, wederkeerén vs. 1-21

II. Vervolgens zag hy de Heerlykheid des heeeen de Stad Jerufalem geheel ontwijken en zich, naer den óliivberg. begeven, vs. 22, 23.

III. Eindelyk werd de Propheet, in eene verrukking van zinnen, m zijne woonplaets , aen de riviere Chebar terug gebracht, vs. 24, 25.

I. In de eerfte hoofdbyzonderheid vinden wy vier deelen Het gezicht van 25 mannen, dieeenen verdervelyken raad Raven aen den mwooneren van Jerufalem vs. 1-3. Het bevelb ht ^ ezechiel, by die gelegenheid ontving, om tegen hm te propheteeren , en zeer zware oordeelen te bedreigen vs. 4-I2 3. De gunstig, belovten, welke de HEEH deedj ontfem dg' overgeblevene Joden, die gevangelyk, na r Babel, zou. den worden wechgevoerd, vs. i3.2o. 1. Etne her. haelde bedreiging van het uiterfte vnderv'aen allenl dte zich, in de boosheid, verhardden, vs. 21.

8. Het gezicht van 25 mannen, die eenen verdervelyken roei gaven, aen den inwooneren van Jerufalem, vs. 1-3.

t- Doe hief my de Prophetifche Geeft , in die

zdvde