Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334- H A G G A ft m

HET II. KAPITTEL.

1. QPden vier en twirtigfteh dagh der maenti

in de fefte [maent], in den tweeden jare des Konings Darii.

Dit vers behoort blijkbaer tot Kap. I. en bepaelt den tijd i wanneer de Tempelbouw werd voortgezet Op den eerften dag der zesde maend van darius tweede regeeringsjaer, werden de Joden, door onzen Propheet, uit 's heeren naem opgewekt , om den geftaekten Tempelbouw te hervatten, Kap. I: r. Aenftonds maekte men gereedheid, en bracht dl bouwftoftèn op Moria, zodat men 23 dagen daerna, op den 24 der gemelde maend, Kap. ifc 1, reeds eenen aen vang nuekte met bouwen. Inmiddels vervoegden zich de Landvoogden by den Koning darius, en dees gav den Joden niet alleen vryheid, om den Tempelbouw voort te zetten, maer fchonk hun ook heerlyke voorrechten, Ez. V, VI.

II. De tweede Prophetifche Leerreden van haggai , is vs. 2-10. befchreven.

fct. Het opfchrivt vinden wy vs. 2.

2. In de fevende [maent] van het tweede jaer der re geering van Darius Hyftafpez, zijnde het jaer 3484. na de fchepping der waereld, op den een en twintigtten der gemelde tweede maent, gefchiedde het''Woort des HEEREN andermael, door den dienit des Prophe-, ten Haggai, feggende:

3, De

Sluiten