Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. xxiii

mos gebannen zy. —- Deze overlevering heeft haren grond in het verhael van tertullianus 0). Hy roemt de gemeente van Rome, met deze woorden: „ Wat is dat eene geluk„ kige gemeente, aen welke de Apostelen „ hunne ganfche leer, met hun bloed, hebben „ ten beste gegeven? daer petrus zijnen Heer „ in lijden wordt gelijk geileld? daer paulus „ eene kroon wordt opgezet, door den uitgang „ van joannes? daer de Apostel joannes, nadat „ hy in brandende oly gedompeld , doch niet „ befchadigd was, naer het eiland Patmos ge,, bannen werd."

Maer van deze ganfche zaek , welke zeer merkwaerdig wezen zou , indien zy werkelyk gebeurd was, fpreekt eusebius nergens, en'er is niemand voor hem, die 'er van gewaegt, dan alleen de aengehaelde tertullianus. Ook was de vervolging onder domitianus zo geweldig niet, dat 'er dergelyke onmenfchelyke wreedheden zouden gepleegd zijn, zodat zy, volgens tertullianus zeiven , Hechts eene beproeving geweest zy («). Voeg 'er by, dat die fchrij. vers, die de verbanning van joannes verhalen, zulk eene zeer merkwaerdige gebeurtenis, wanneer zy de verbanning was voorafgegaen, niet

(O Di Pnefcr. Hcertt. c. 30. («) Aplog. c. s.

XX. DEEL. [B 4]

Sluiten