is toegevoegd aan je favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDIN©. eixxiii

infpraek zijner Dhcipelen gefluit ware, vs. 17, 18. * . Deze infpraek der Discipelen gav aenleiding, dat het gefprek van den Heiland eenigzins anders beftuurd wierd» Hy bediende zich, naer zijne wijsheid, vaö deze gelegenheid, vs. 19.33. /. Om de Apostelen in hunne onwetendheid te onderwijzen, vs. iq. 2r. //♦ Om hen in de toenmali* ge omftandigheden te bemoedigen, vs. 29, 30. /♦ Het onderwijzend gedeel* te vs. 19-28. had Detrek* king,

f. Deels tot het zien van den Heiland, voor eenen kleinen tijd, vs*' 19-27.

4. Dit onderwijs verkeerde omtrent de zaek zelve, het zien en niet zien van den Heiland , vs. 19-24.

XX DEEL.