Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. xxm

zou, om het Euangelie, aen eene grote menigte van buitenlandfche Joden, te verkondigen, kon hy, in dit verzoek , niet bewilligen. Hy ging daerom wederom te fcheep, en, te Ceefareen, aen land geflapt zijnde, reisde hy naer Jerufalem, en begav zich, van daer, wederom, naer het Syriesch Antiochien, van waer hy, voor ruim twee jaren, tot deze tweede omreis, onder de Heidenen, vertrokken was, Hand. XVIII: 18-22.

Na eenigen tijd , welken hy geenszins nutteloos doorbracht; in het Syriesch Antiochien, vertoevt te hebben , ondernam de Apostel zijne derde reis, onder de Heidenen , en kwam , voor de vijfdemael, na zijne roeping tot het Apostelambt, te Jerufalem. -—— Deze reis begon, in het jaer 5 r, en 4 jaren daer na kwam hy, tegen het Pinxterfeest te Jerufalem, Hand. XVIII: 23— XXI: 17.

Deze derde tocht ging van het Syriesch Antiochien, eerst door de landen van Galatien en P/zry» gien, tot Ephefen toe, alwaer hy zich, omtrent 3 jaren ophieldt, Hand. XX: 31. — Inmiddels was een zekere apollos, een geleerde Jood, een Alexandrijner van geboorte, die zeer welfprekend was, te Ephefen aengekomen. Hy was , door eenen leerling van joannes den Doper, onderwezen. Hy predikte, in de Synagoge, dat jesus van Naza~ reth, voor welken joannes den weg bereidt had, de beloovde messias ware. Maer hy wist niets, van het Euangelie. De meermalen gemelde aquila

XXII. dzel. [S 4]

Sluiten