is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lxxvi inleiding:

„ lyk, verheffen tot die hoogte van geest, welke „ deze Apostel bezat; en, in zijnen geest, den„ ken" (li). Menigmalen gaet de Apostel zeer ongevoelig, van het eene ftuk, tot het andere, over, hoe zeer alles betrekking heeft, tot zijn hoofddoelwit; menigmalen doet hy uitflappen, welken fomtijds vry wijdlopig zijn , het zy ter nadere opheldering, het zy ter oplosfing van eene bedenking , welke hy niet eens noemt, maer voorzag, dat, in het gemoed van zijne Lezeren, zoude opkomen ; zomtijds mengt hy zedenlesfen in, in het midden van zijn betoog, en keert, na dat alles, ongevoelig tot zijn onderwerp weder (f).

Wy hebben , naer ons beste vermogen, deze moeilykheden , in onze Uitbreidende Verklaring, zoeken te boven te komen , en, met aflegging der vooröbrdeelen van gezach, des Apostels redenbeleid en mening, trachten naer te fporen. Evenwel kunnen en willen wy niet ontkennen, dat by ons, verfcheidene zwarigheden zijn overgebleven , en dat deze Briev nog eene betere uitlegging vordere, dan 'er tot dus ver van gegeven is.

Nog eene aenmerking hebben wy, voor ongeoeffenden, die den oorfprongelyken Text niet

ver-

(h~) HAMELSVELD K C. p. II, 12. (l) GLASSIUS Philol. S. p. 948.