Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ji« i- CORINTHEN I

„ e.k zou Zlch verwonderen moeten, over de verh rdil ea « y^nndmg der Joodfche Natie,- van voren zo ^me„ naw! " Iï Sf°Vt,hebbe". ^t het mogelyk ware da Tn „ volk het welk, boven alle andere Natiën, met de kennis n van den waren Godsdienst, verwaerdigd 'was derm ^ „ had kunnen verdwaesd worden " °ernia<,en

LeZe^°dW ^ ^ ae"^Iyk vervuld.

leerde ? V ■ 45 de WIjTe ? Waer is ^ SchriftgeK £ Waer-is de onderfoecker defer eeuwe ? Fn

«° de d*fer ^It meXaes ge!

zicnUeT £? !? iemand betel,£nen' die ce" doorzicht heeft ta zaken, en zich daerom verbeeldt eene bondi

J wetenfchap van Goddelyke en menfchelyke zaken e beW 1 nenDC"72;" w-de" d^ vervolgens , i„ twee hoo foorten, onderfcheiden, fchringeleerden, die hun werk maekten van moses wet te verkhr™- «. Eeuw nfl w- \ verklaren, en onaerzoekers dezet

zou e'n w der,JSHren-der Heidenen— Al- liev evenwel

verftaen "die l \ T?< "** W^eren Heidenen veritaen d.e z.ch, op de zedenleer, beyverden door de fchnngeleerden, de Leeraers der v,et, onder de jóden en

li C ^^^ongelyk woord ook voor. V1- 9' en XXVIII: 29. — #^er /, a, wii?e2

waer, de/ciseleerde? waer is de onderzoeker dezer EeZe, *t is, ,, waer zijn de wijze mannen onder Joden en Hei'

CO Jef. 33: IS. '*d?:

Sluiten