is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E P H E S E N. I. "259

het hoofd , betrekking hebben. Men denke dan, aen al ie de leden van christus geestelyk lichaem, beide in den hemel en op de aerde; aen de gelovigen, die reeds • in den hemel zijn, en aen de Christenen, die nog op aerde verkeeren. — Onder het Griekfche woord iruvrtt, alle; wordt namelyk het woord /*£Atf of leden verftaen.

Het oorfprongelyk woord, het welk de Onzen vertalen, door wederom tot één te vergaderen, zegt eigenlyk onder een hoofd te brengen; wy zouden het daerom liever overzetten, onder één hoofd, tot het zelvde lichaem, zamenvoegen. Er wordt bygevoegd in christus, om aen te tonen , dat christus het hoofd zy, door het welk alle de leden, tot één en het zelvde lichaem, worden zamen gevoegd.

Maer wat verftaet nu de Apostel, door de zamen voeging van alle de leden , welke beide in den hemel en op de aerde zijn, tot één en het zelvde lichaem, door of onder het hoofd christus? — Men herinnere zich, dat de Heidenen , ftaende de oude huishouding , van de Goddelyke gunst waren uitgefloten, en dat de Joden het volk van Gods byzonder eigendom uitmaekten, (vergel. Kap. II: 11, 12.) Maer nu , in de bedeling van de voltijd der tijden, wanneer de tijd, door God ze!ven, tot deze groote gebeurtenis, beHemd, gekomen was, onder den dag der vervulling, beftonden de Christenen, niet alleen uit gelovige Joden, maer ook uit bekeerde Heidenen. Deze alle, die nu op de aerde, en voorheen van één gefcheiden waren , werden rfu , te gelijk met de gelovigen, die reeds in den hemel gezaligd waren, door en onder christus, als het algemene hoofd, tot leden van een het zelvde lichaem, zamengevoegd.

De zaek is derhalven met één woord deze: de gelovigen niet alleen uit de Joden, maer ook uit de Heidenen, maekten te zamen, met de Vaders, die reeds in den hemel ge» zaligd waren, één en het. zelvde geestelyk lichaem uit, waer van christus het hoofd is; of nog korter, de bekeerde Heidenen behoorden zo wel, tot het geestelyk lichaem van christus, als de gelovige Joden, en hunne voorvaders, die reeds gezaligd waren.

Deze gebeurtenis was eene verborgenheid, vs. f. Zy was

XXIII. DEEL. R %