is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52 I. THESSALONICENSEN. IV.*

de benaming van Archangel komt nog maer eenmael voor, in de ganfche Heilige Schrivt, Jud. 9, alwaer van michael , den Aerts-Engel, gefproken wordt. Maer, zegt men, de naem michael , die eene gelykkeid aen den fierken God te kennen geevt, is van eene al te verheven beteekenis, dan dat dezelve, aen eenig fchepfel, zou kunnen gegeven worden; derhalven moet de Archangel, zo wel hier als Jud. p, een ongefchapen Engel zijn. Dan deze geheele redeneering vervalt van zelvs, daer 'er verfcheidene menfchen voorkomen,' zelvs in de Heilige Schrivten, die den naem van michael dragen, (vergel. Num. XIII: 13. Ezr. VIII: 8.)

Onzes eracbtens, zijn 'er onderfcheidene rangen en ordens van Engelen, die elk hunnen Overften hebben, en de Archangels zijn de Opperfte van alle de Engelen, de voortreffelykfte van alle gefchapene wezens. —- De flem des Archangels is dan een zeker geluid, het welk de Overfte van alle de Engelen , * by de toekomst des Heeren , maken zal. Alle de Engelen zullen een geroep van toejuiching maken, ter eere van den Richter; maer de ftem van den Aerts - Engel zal, boven alle, uitgehoord worden.

Met de hazuine Geds. —- 1 Cor. XV: 52. fpreekt de Apostel, van de laetfte bazuine. De bazuinen werden oudtijds, onder andere, gebruikt, om grote volksvergaderingen te zamen te roepen, (vergel. Pf. XLVII: 6, 10. Jef. XXVII: 13. Jer. IV: 5.) Zelvs was het, by de Romeinen, de gewoonte, om zulke perfonen, die, over zware misdaden, waren aengeklaegd, door liet geluid der bazuinen, te dagvaerden, cm voor de vierfcbaer te verfchijnen. Om deze redenen, zouden wy, voor het naest denken, dat'er, door het Goddelyl: Alvermogen, eene zekere ftem, door alle gewesten van den aerdbodem , zal henen klinken , door welke alle menfchen, voor den Richterftoel van christus, zullen gedagvaerd worden.

Men zou, omtrent het een en ander, nog verfcheidene vragen kunnen voorftellen; dan deze beantwoorden wy, met eene algemene aenmerking, dat de uitkomst veel meer beflisfen zal, dan alle gisfingen. ,

\ He in christus gejiorvm zijn , zullen eerst opflaen.

l De