Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soa I. JOANNES. II.

zegt, in den fchrijvtrant van den Apostel, tot Hem te behoren, een Leerling en naervolger van Hem te zijn. Misfchien is hier wederom een weerflag, op eenig wanbegrip der Gnostieken.

6. Die fegt dat hy in hem blijft, en voorwendt, dat hy, tot de leerlingen en naervolgers van den Verlosfer behoort; (ƒ) die moet oock felve alfoo wandelen , gelijck hy gewandelt heeft, het voorbeeld van christus naervolgen, en zich zo gedragen, als Hy zich, toen Hy onder de menfchen verkeerde , gedragen heeft.

3é Wijders wekt de Apostel de Christenen op, tot onderlinge lievde , vs. 7- n.

A. Hy laet eene aenmerking vooraf gaen, dat het gebod der lievde, het welk hy hun ftondt aen te prijfen, geen nieuw

voorfchrivt ware , vs. 7, 8. tt. Het was een oud gebod, vs. 7. 0, Evenwel kon dit, in zeker opzicht, een nieuw gebod genaemd worden, voor zo ver de vorige duisternis was opgeklaerd , vs. 8-

B. Op deze aenmerking, grondt hy zijne vermaning, tot onderlinge ■ lievde; uitvoerig aentonende , dat iemand, die

zijnen broeder liev heeft, in het licht, maer die zijnen broeder haet, in de duisternis, wandele, vs. 9-11.

7. Broeders, ick en fchrijve u (g) geen nieuw gebodt, maer een oudt gebodt, dac gy van den beginne gehadt hebt. Dit oudt gebodt is het woort dat gy van den beginne gehoort hebt.

Van welk een gebod fpreekt hier de Apostel? Zommigen maken het betrekkelyk , tot het gene de Apostel, in het vorige, gefchreven heeft, omtrent de verplichting der Christenen, om heilig te leven, de voorfchrivten van christus te gehoorzamen, en zijn voorbeeld naer te volgen. Onfes erachtens evenwel heeft hy bepaeldelyk het oog , op het gebod, om de broederen liev te hebben. —. Het beloop

van

(ƒ) Joh, 13; 15. ipetr, 2! tr. Cf) a joI]l vs> 5>

Sluiten