Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPENBAERING van JOANNES. xvii

hy, in het vijfde Bosk zijner uitleggingen, joannes: „ wat behoevt men, van joan„ nes, te fpreekea, die op den borst van „ jesus rustte ? die maer één Euangelie heeft ,, nagelaeten, — ook heeft hy de openbae„ ring gefchreeven, waer by hem bevoolea j, werdt te fchrijven, en, het geene dezeeven „ donderflaegen gefprooken hadden, niet te „ fchrijven" (ƒ).

Alle de aengehaelde Kerkvaders ftemmen daer in volkoomen overeen, als eene zaek, welke, door niemand, dan alleen, op het einde der IIde Eeuw, door den dwaelgeest marcion, be> twist werdt, dat joannes de Apostel de Schrijver zy van het Boek der openbaering.

De eerfte bedenking, tegen de echtheid der openbaering van joannes den Apostel, is, eerst in het begin der III<le Eeuw, door cajus eenen Romeinfchen Leeraer, ingebracht; In zijn Twistfchriyt' tegen cerinthus, zegt hy „ dat gemelde cerinthus, in zijne open^ „ baeringen, welke hy,als een groot Apos„ tel gefchreeven heeft, wonderlyke verdicht» „ feleh, invoere , dezelve valfchelyk opgee^ „ vende, als of zy hem, door de Engelen^ „ vertoond waeren" (g).

"(ƒ) EUSEBIUS I. C. 1. VI. C. 25.

(g) eusebius Hifi. Ecel. I III. c. 28.

£XVT. Dm, [B]

Sluiten