is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPENBAERING van JOANNES, cvir

teevens deefe verklaering af, en zoekt de vervulling, by de koomst van den Antichris! (;).

Dan wie waeren deefe zommigen? de Ridder miCHAè'Lis bracht de gisfing ter baen, dat andreas dit bericht mogt genoomen hebben, uit hippol-ïtüs, die, op het einde der 11^ Eeuw, leevde , en als dan zou het zeer oud zijn (d). Maer 'er is geen fchijnbaere grond, voor die gisfing; andreas fchijnt veel eer Schrijvers, onder zijne tijdgenooten, te bedoelen, daer hy zich, in den tegenwoordigen tijd, uitdrukt.

C. De ongenoemde Schrijver, uit de Boekery van Coislin, die, in eene voorreeden, voor de Openbaering , den fchrijvtijd van dit Propheetksch Boek bepaeit, tot het jaer 65 na christus geboorte, is my geheel onbekend. ,

Het zal 'er maer op aenkoomen , wanneer hy gebloeit heeft. Hier omtrent geevt de Heer schutte geen bericht. Zo hy niet, tot de tweede, of uiterlyk de derde Eeuw behoort, verdient hy zeer weinig opmerking.

D. De Gefchiedenis, door eusebius geboekt (e), van eenen zeekeren jongeling , die, van het Christendom afgevallen, en het hoofd van eene bende Itruikroovers geworden was, welken Joannes, om hem te recht te brengen, iou

(O MicHAëns L c. p. 1030. in de Noot.

(.d) J. c. p. 1039.

(O Bijl. Eccl. 1. fll. c. 23.

XX vl. dlll.