Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van JOANNES. t $7

Kerken, (vergel. vs. 20.) Trouwens de Leeraers van het Euangelie moeten, door hun onderwijs en voorbeeld, onder het mensch dom, lichten, even als ftanen , in den duisteren nacht. — De Perfoon, welken joannes zag, had-die zeven ftarren, die zeven edele gefteenten, welke, in den fchitterenden glans, aen ftarren gelijk waeren, aen zijne rechtehand, om aen te toonen, dat de Verlosfer eene byzondere zorg draege voor de Leeraeren, om hen te flerken, te beftuuren, en hun werk voorfpoedig te maeken.

IL Uit zijnen mond, ging een tweefnijdend Jcherp

* zwaerd. Toen joannes deezen luisterrijken

Perfoon zag, vertoonde zich de adem, die uit zijnen mond uitging, als een glinfterend zwaerd, het weik ongemeen fcherp , en gefchikt was, om aen weerskanten te fnijden. Op zoortgelyk eene wijs, wordt ook de messus geteekend, Jef. XI: 4. Hy zal de aerde Jlaen, met de roede zijnes monds , en met den adem zijner lippen, zal Hy den godloofen dooden. — Dit zwaerd was een eigenaertig zinnenprent van 's Heilands macht, zo in het befchermen van zijn volk, als byzonder in het uitoeffenen van eene. rechtvaerdige wraek , aen zijne vyanden, (vergel. Kap. II: 16.) Op zoortgelyk eene wijs, ver. toonde zich ook Gods Zoon , aen den Veld. heer josua, toen hy gereed ftondt, om de Kanaanners te verdelgen, Jof. V: 13, 14; en de pordeelen, welke God , als een rechtvaerdig Richter, over zijne vyanden, uitftort, koomen meermaelen voor, onder- de teekening van een zwaerd, (vergel. Deut. XXXII: 41. « ///♦ Zijn aengezicht was, gelijk de zon fchijnt, in hare kracht. — Er ftraelde, van zijn gelaet, een fchitterende glans af, gelijk aen dien dei zonne , wanneer zy , op den vollen middag, XXVI. Duu O S

Sluiten