Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34ö OPENBARING

Deefe langduurige rust en groote voorfpoed der Christenen werdt ongelukkig misbruikt, tot losbandigheid, en inwendige verdeeldheeden (k). Hier over ondervonden zy het rechtvaerdig ongenoegen van den Verlosfer, op eene gevoelige wijs, toen de Keizer diocletianus de laetfte vervolging, maer dié ook de zwaerfie van alle was, begon aen te richten.

Deefe zwaerfte vervolging der Heidenfche Keiferen, welke doorgaens als de tiende gereekend wordt, heet de diocletiaenscke , offchoon diocletianus verfcheidene deelgenooten van het rijk hadde; om dat hy de eerfte en voorn aemfte der Keizeren was, die toenmaels te zaemen regeerden (i). lactantius, moemt hem daerom den ouden Koning (*). Evenwel was ÜlwvI de eerfle en voornaemfte oorzaek der vervolging.

Dan , om een gereegeld bericht te geeven , van deefe grouwzaeme vervolging, dienen wy vooraf kortelyk iets te zeggen, van den ftaet des Keizerrijks, onder diocletianus , van zijne Mede.regenten, en opvolgers. — Er waeren naemenlyk neegen Keizers, die, of gelijktijdig, of na elkander, regeerden, voor dat de Kerk rust kreeg, en het Christendom, tot den heerfchenden Godsdienst van het Rijk, ge.' maekt werdt; naemenlyk diocletianus, maximianus iiebcu-

leus ï galesius maximianus, maximikus= serevus , maïew

tius, licinius, cobstahtiüs chlorus en constantiku'. De zeeven eerften hebben de Christenen, met meerdere of mindere woede, op eene fchroomelyke wijs, vervolgt.

diocletianus, een Dalmatier van af koomst, die', onder zijnen Voorzaet numerianus, Overfte der lijfwacht geween was, na dat gemelde numerianus, door zijnen fchoonzoon aper, vermoord was, weidt door het leeger, tot Keizer uitgeroepen. Dit gefchiedde, in het jaer 284, te Chalcedon. — Nadat hy aper, met eigen hand, gedoodt, en carikus, den broeder van numireawus , overwonnen had , kreeg hy het ganfche beftuur van het Keizerrijk alleen in handen, in het jaer 285.

Ver-

(k) pusebius I. c.

lö lactantius de Mort, Perfee. c, 15,

(k) 1. C. C. ly.

Sluiten