Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hkviii "INLEIDING TOT DE

D. De opening van het vierde zee'gel, Kap, VI: 7, 8.

E. De opening van het vijfde zeegel, Kap. VI: 9-li.

F. De opening van het zesde zeegel, Kap. VI: 12— VII: 17.

G. De opening van het zeevende zeegel, Kap. VIII: i- XI: 18.

«. Na het openen van het zeevende zeegel, was 'er eene kortftondige ftilte, in den hemel, Kap. VIII: i.

|S. Daerop volgden nieuwe vertooningen van zeeven Engelen , die, op zeeven Bazuinen, blaesden, Kap. VIII: 2— XI: 18.

Deefe nieuwe vertooningen waeren zeer uitvoerig en maekten den inhoud uyt van het gene de Apostel , by het openen van het zeevende zeegel, gezien en gehoort heefr. a. De voorbereiding, tot deefe nieuwe vertooningen , wordt befchreeven, Kap. VIII:

2-6.

Ui joannes zag zeeven Engelen, aen elk van welke een Bazuin gegeeven werdt, Kap. VIII: 2.

6, Wijders zag hy eenen anderen Engel, die reukwerk offerde, en vuur, op de aerde, wierp , het welk vreesfelyke verfchijnfelen ten gevolge had , Kap. VIII: 3*5'

t. Ein-

Sluiten