Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*4 OPENBARING

ongeloov der Jooden , en het bygeloov der He-idenen, behaelen zal; opgecierd met beelden, ontleend, uit de begrippen der oude Jooden , omtrent zodaenig een Rijk f». _ Ira mers alles, wat Joodscb is, is even daerom niet valsch. De begrippen der Jooden , omtrent ha-duizendjaerig Rijk, fchoon naederhand met verdichtfelen, bezoeteld, zijn, gelijk wy reeds gezegt hebben , in de Godfpraeken der oude Propheeten , gegrond, „ Zo weinig derhal. „ ven, als 'er, uit de vleefcbelyke verwachtingen der Jooden, van den MESSIAs en zijn „ Ruk, voortvloeit, dat "er geen meswas zy, „ of dat onfe JESus niet de waere, en zijn Rijk „ het, door de Propheeten, verkondigde Rijk „ van den messias niet zy ; even zo weinig „ volgt, uit de averrechtfche verklaeringen „ der Jooden, van deefe duizend jaeren en „ hunne fabelachtige byvoegfels, dat 'er aen „ de geheele zaek niets waer zy, en dat zy „ met van God kunne geöpenbaerd zijn" (q) Al het gene de Apostel, van het duizendjaerigRijk, gezegt heeft, beftaet, in deefe drie hoofdbyzonderheeden; — dat de Martelaers zullen op/laen, — dat de Verlosfer heerfchen zal, _ dat de Heiligen Priesters weezen zullen.

fl, Vooreerst zullen de Martelaers worden opgewekt. — Ik zag, zegt de Apostel vs. 4b 5. de zielen der geenen, die onthoofd waeren' om het getuigenis van jesus en om het woord Gods, dat is, der Christenen en der Leeraren, die, onder de vervolgingen van Jooden, Heidenen, Ariaenen, en andere vyan. den der waerheid, wreedaertig waeren van

kant

(ƒ>) eichhorn 1. c. p. 281.59». («) hartwig 1. c. I Theil. S. 24».

Sluiten