Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. xxiii

Jaren na de TWEEDE BOEK.

Schepping.

2942. In Juni, werd David, nu 30 jaren oud, te Hebron Koning over Juda, en Isbofeth, 40 jaren oud, te Mahanaim over de andere ftammen, Kap. 1-2: 10.

—— Amnon, Davids oudfte zoon, geboren uit Ahinoam te Hebron, Kap. 3: 2.

■ David neemt Maacha de dochter van den Koning van Gezur ten huwelyk.

2943- Chileab of Daniël geboren uitn

Abigail. ^Kap. 3: 3.

Abfalom geboren uit Maacha. j

2944. Thamar geboren uit Maacha.

In 't Voorjaer, voor 't einde van Davids en

Isbofeths 2de Regeerjaer, begint Abner den burgerkrijg tegen David, maer wordt door Joab geflagen, Kap. 2. 2945- tot 2948. Valt Israël van tijd tot tijd David toe. In deze jaren zijn Adonia en, zijne verdere broeders geboren, Kap. 3: 4, 5.

2949. In 't Voorjaer, Isbofeth vermoord, Kap. 4. In de Lente, werd David tot Koning gezalvd

over geheel Israël, Kap. 5: 1-3.

—- In den Zomer, nam hy Jerufalem in, liet daer een cederen Paleis bouwen, en bragt, omtrend December, zijne hovhouding derwaerds over, na 7^ jaer te Hebron geregeerd te hebben, Kap. 5: 4-12. enz.

—— Nog zijn in dit- jaer de twee veldflagen tegen de Philiftijnen geleverd, Kap. 5: 17-25.

2950. In 't Voorjaer , denkelyk tegen 't Paesch-

feest, liet David de Bondkist, van KiriathJearim, alwaer dezelve omtrent 57 jaren geweest 'was , opvoeren naer ■ Jerufalem: doch, door 't omkomen van Uza, werd ze in Obed - edoms huis gebragt, en eerst 3 VI. deel. [B 4]

Sluiten