is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERVOLG DER TAFEL VAN VERGELIJKING.

J. M. J. M. eindigende. J. M. J. M, van hiernev. 322.11 •

Manasse — 55. 3- iFebr. 3361

amon — 2. 2| •—— 16 April 3363

josiA 31. ij 1 Juli 3394

joahaz > o. 3 - ' 1 Oir.

("3- 9^6 Juli 3398 Nebucadn»

jojakim- — 10. xi| <; o. 5} 1 Jan. 3399 Bab.gev, 0. 5!

[_6. 8£ 16 Sept. 3405 6. 8i 6. 8f

jechonia -f o. 3$ —^ 2fjDec. o. 3$ O. 3$

zedekia — 10. 6i —- 3 Juli 3416 10. 6i 10. 6f tot de Tempel.? „. „ .

verbranding. ~" aAu* °' ^ a 0?*i

*t 1 433- 8 - 17- 7 - 18. oi

Nebuc.44.6J? — afar. 3443 26. tf-

af i8.oj 5 0

. Evilmerodach 2. o- 1 Febr. 3445 2. o-

Neriglisfar 3-9- 1 A7bv. 3448 3. 9-

Laborofoarchod o. 9- \Aug. 3449 o. 9-

«7.3. - 3DariusdeMederi.ii- __ 1 Oiï. 3468 !•«.By, van Cyrus o. 3- tot 3iDec. o. 3-

48Ó. 1- 70. o-

Het is wel waer, als men uit dit Tijdvak enkel de Jaren neemt tusfehen den dood van Jotham en dien van Jofia, dat. daer in ruim 1 Jaar te veel komt: maar dit wordt, door voorgaende en volgende verkortingen, weder zoo vereffend dat, in het geheele Tijdverloop , juist zoo veel Jaren niet alleen maar ook maenden komen , als in den Bijbel aen de Koningen van Juda worden toegefchreven; alwaar, voor den voet t'zamengeteld, vanDavids dood tot de verbranding des Tempels, uitkomen 433 jaren 7 maenden 10dagen, 't welk niet meer dan 20. dagen van mijne rekening verfchilt: en daer ik, van alle uitzettingen zoowel als inkortingen, zoo veelde omftandigheden toelieten, voldoende redenen gegeven hebbe, drukt de volmaekte uitkomst van 't geheel, het zegel op alle de fchikkingen der byzondere deelen.

Op dezen vasten grondflag zet ik nu het gebouw der volgende meer uitvoerige tijdtafel.

VII. DEF.I,. [G 5]