Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏL KONINGEN. XI. 385

met XI. Kapittel,

De verheffing van den jongen Joas, tot Koning van Juda.

jy/jEt dit Kapittel, komt de gewijde Schrijver weder tot de gefchiedenis der Koningen van Juda. Ahazia was de laetfte Koning van Juda, van welken Ae Gefchiedfchrijver Kap. IX. gefproken heeft. Deze Ahazia had zich , met Joram den Koning van Israël, tegen de Syriers verbonden. Toen Jehu zich meester gemaekt had van ïsraëls Koningrijk > door het ombrengen van zijnen heer Joram, was Ahazia gaen vluchten; maer Jehu jaegde hem na, en bracht hem mede om, vermids hy, door zijne moeder Athalia, aen het huis van Achab verzwagerd was, Kap. 9; 27. Nu vat de gewijde Schrijver den draed der gefchiedenis van Judaes Koningrijk wederom op, en verhaelt in dit Kapittel, wat 'er, na den dood van den gemelden Ahazia, in het Ko* ningrijk van Juda is voorgevallen.

1. Doe nu Athalia, de Koningin Weduw, (a) de moeder van Ahazia, die eene dochter was van Achab, het lijk van haren zoon te Jerufalem fagh inbrengen , en vernomen had, dat dees haer fone doot was ; fo maeckte fy haer op, ende bracht al het Konincklicke zaet om: zy liet alle de Princen van den bloede ombrengen, zoo de broeders en aenverwanten, als de zoonen van den gefneuvelden Ahazia. Dit deed zy, uit heerszucht; om langs dezen weg, nadat zy het ganfche zaed van David had uitgeroeid, de regeering voor haer te behouden.

2. Maer de Godlyke Voorzienigheid verydelde dezen boosaertigen toeleg, in zoo ver, als 'er, buiten haer weten ,

f» 2 Chron. 22: 104 VII. DEEL, Bb

Sluiten