Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i54 I. CHRON IJ K E N. XXV.

Deze 24 Ordeningen van Zangers, elk van 12 meesters," maekten 288 perfonen uit vs. 7.

Deze beurtwisfeling moest, volgens de orde door het lot aengewezen, in het bedienen van het Heilig Muziek, zeer nauwkeurig worden in acht genomen ; en Jofephus bericht ons, dat deze beurtverwisfeling, niet tegenftaende de godloosheid van fommige Koningen , de Babylonifche gevangenis, en de woedende vervolging van Antiochus, altoos, tot op de verwoesting van Jerufalem , ftiptelyk zy waergenomen. — Het zelvde heeft ook plaets gehad, omtrend de beurtwisfelin-. gen der Priesteren en Leviten ; en de Joden verzekeren ons, dat een Priester of Leviet, die zich in de beurtorde van eenen anderen indrong , met den dood moest geflraft worden.

Ondertusfchen ftond het geenzins aen deze zangeren, om zulke gewijde liederen te zingen , als zy goedvonden; zy ftonden onder de Opper - Zangmeesters, en deze moesten zorg dragen, dat 'er, op gezette tijden, bepaelde gezangen wierden opgeheven, gefchikt naer de omftandigheden , vergel. Kap. 16: 37. — Dit blijkt ook , uit de opfchrivten van fommige Pfalmen. — Voords getuigen de Joodfche Wetgeleerden eenparig, dat Ezra, na de Babylonifche gevangenis, met toeftemming van de groote Raedsvergadering , de gewijde liederen bepaeld hebbe, welke, op alle gezette tijden, ia den Tempel, moesten gezongen werden.

«ET

Sluiten