Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45* EXODUS XL.

fchijnen, waer hun groote Hoogepriester voor hun is |«' gegaen. Meer zeggen we hier nu niet van , dewijl het geheimzinnige , 't welk in dezen ingang des Hoogepriesters op den Verzoendag, in de verdere offeranden , en overige diensten des Heiligdoms, kennelyk lag opgefloten , ter plaetfe waer deze dingen opzetlyk befchreeven worden, nader yan ons zal worden aengeweezen.

EINDE VAN EXODUS,

Sluiten