Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drukfeilen in' het I. Deel.

BI. XXV. reg. 6. ftaet van onze Neder!: overzetting , dat. ze door de

Nationale Synode van Dordrecht is goedgekeurd :■ onze meenlng was, dat ze van wegen het Synode van Dordrecht of volgens deszelf* befluit ondernomen , en in dien zin nuttig ja nodig gekeurd was : Anderszins is 'tblijkbaer, uit het aldaer aengehaelde Werk van den Heer Hinlopen, dat deze Overzetting 10 jaren na 't Synode, A. 1628 begonnen , en 18 jaren na 't zelve , A. 1636 voor de terftemael g'edrukt is. De kortheid , waer van wy in de opftapeling van eenige gezegden aldaer ons bedienden, heeft onze meening wat duister of dubbelzinnig doen worden. Men leze dan aldaer liever : „door uitmuntende Mannen , volgens 't befluit der Nation. „ Syn. van Dordrecht vervaerdigd, door Hoog gezacb. bekrachtig „ en algemeen, enz. "

flaet moet zijn

BI. 06. reg. 31. Kap. 15: 1. Kap. 25: 1.

— 97. —- 13. geluk, gelach.

— 103. — 1 van ond. Hand. 3:52. Hand. 3:25.

— 107. — 1 vanond. Kap.15:22. Kap. 18: 22.

— 114. — 6. vier, drie.

— 115. — 2. AdatnaBelaenZe-

boim , • Adama en Zeboim.

n6. _ 36. achter verdelgd gelijk ook buiten twijfel kort daerna worden, by te voegen gefcbied is.

_ 117. 16. wye , wyze.

— 163. — 6. Kap. 14:14, Kap. 16: 14.

— 164. 18. 68. 67.

— 168. — to. van Ifaac enlfmaël, van Ifaac en de zonen van Ketura.

»— 172. — 24. Efaus, Jacobs.

— 185. 19. Ifaac, Jacob.

— 190. — 5. toegedacht, toegedacht, geroofd. ,

— 192. — 12. tweede deel, eerfte deel. _ — ond. Hebr. ia:jr. Hebr. 12:17.

— 199. — 12. flaet Souen , Sone.

— 207. — 23. en , als.

— 220. 6. Ifaac, Jacob.

"- 253- — 16. geylk, gelijk.

— 2--,7. — 26. mijnen Zoon, my.

_ 269. — 10. op deze vraeg , op de eerfte vraeg.

— 272. — 12.13. 16. toorn, toren.

— 2->8. — 13. Siinna, Timna.

_ — vs. 22 , vs. 12-22.

— cf5-. — 2. Kap. 32: 19, Kap. 33-19.

— 307. — 1. leit, ligt.

— 312. — ask de hovende, den bovenlten.

— 325. — 16. zonder 11, zonder uw.

— 342. — iq. 30, 27.

— 346. — 14. twaelf, elf.

— 360. — 1. Pf. 78: 13, Pf. 78: 12.

— 365- — 6,9« u , uw.

— 367. —- 3ï,33. vierentwintig, zevenentwintig. ]

— 37>- — 8. de voorheen ge¬

melde Jacob, • Jacob. 38L — 28. de de, de. _ 382. — 4. of, over.

— '392. — 2. Ex. 13:7, Ex- 13: 17.

— 397. — 17- Gods, God'

— 39g, 2. Kap. J4, Kap. 33-

— 404. 13. Kap. 35:27, Kap. 35: 2a.

— 428. — 4. bez'oekendk, bezoekende.

Sluiten