Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Astatisch Turkte'. Nat.Zeldz. ai

rug hebben dan dc gemeene Kameel. Zy kunnen fchielyk voortgaan en rennen, en men zegt dat zy een man op eenen dag zeer gemaklyk, meer dan honderd mylen ver brengen : zelfs verzekeren fommige Arabieren, dat een Drommedaris in eenen dag zo ver kan loopen als een van hunne beste paarden, in zes of zeven dagen. De bovcnfte lip van dit dier is gefpleeten, gelyk die van een haas, cn het heeft twee breede nagels aan den voet, die rond, vleezig en niet gefpleeten zyn. Men zegt dat de Drommedarisjen eenige dagen na hunne geboorte blind zyn, even als de jonge honden en katten.

De Hycena is een inboorling van Anatolië, en veele andere deelen van het Oosten. Zy is eene foort van hond , met lange en regt overeind ftaande hairen aan den nek. Zy is een zeer zonderling en ongevallig dier, van de grootte van eenen bulhond; het hoofd is groot en kort, de neus (lomp, de mond wyd, en voorzien van eene allerverfchriklykfte wapenrustinge van tanden; de oogen, uit welke de vinnigheid ftraalt , zyn groot en zwart; de ooren zyn kort, breed en regt overeind ftaande. Zy is ongemeen gulzig en ftoutmoedig, B 3 fchoon

Sluiten